Początkujący pracodawca

Choć wydawać by się mogło, że bycie własnym szefem jest o wiele prostsze, niż pracowanie na czyjś rachunek, to posiadana przez pracodawców wiedza musi być o wiele większa, niż u szeregowych pracowników. Mowa w szczególności o tych przedsiębiorcach, którzy decydują się na zatrudnianie innych w prowadzonych przez siebie firmach. Istnieje wiele kwestii, o których warto się dowiedzieć, a my prezentujemy kilka z nich.

Czym jest urlop ojcowski?

Niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że narodziny dziecka w rodzinie pracownika to nie tylko przywilej urlopowy dla matek. W Polskim Kodeksie pracy funkcjonuje zapis uprawniający do otrzymania dni wolnych także panów. Urlop ojcowski jest niczym innym, jak odpoczynkiem od wykonywania obowiązków zawodowych przez okres dwóch tygodni. Z prawa tego można skorzystać w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka, a pracodawca, który otrzyma wniosek urlopowy powinien go bezwzględnie spełnić.

Jak wypowiedzieć umowę?

Inną kwestią, związaną z zatrudnianiem dodatkowych rąk do pracy jest kończenie zatrudnienia. Można to zrobić na bazie wielu dróg, do których należy między innymi wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Pracodawca powinien dokładnie znać budowę dokumentów kończących zatrudnienie, a także konsekwencje następujące po ich podpisaniu. Okazuje się bowiem, że nie każdy przedsiębiorca wie dokładnie, jak zachować się po zakończeniu stosunku pracy swoich podwładnych. Wówczas dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, które mogą zakończyć się na drodze sądowej.

Proste sytuacje, kiedy możesz sobie poradzić bez prawnika

Codzienna egzystencja w świecie zdominowanym przez umowy i przepisy różnego rodzaju jest bardzo trudna. Dlatego też warto jest znać proste porady dotyczące pracy i zagadnień prawnych z nią związanych, które to bardzo skutecznie pomagają radzić sobie na co dzień.

 

Zwolnienie dyscyplinarne

 

Zwolnienie dyscyplinarne jest coraz rzadziej stosowanym zabiegiem. Dzieje się tak dlatego, że w dużej mierze skupia się ono na konieczności jednoznacznego udowodnienie rażących uchybień w wykonywaniu czynności służbowych. Trzeba udowodnić pracownikowi, iż jego praca jest wysoce nieefektywna i działa on na szkodę firmy, a najlepiej gdyby nie pracował on wcale lub pojawił się w miejscu pracy pod wpływem używek. W innych przypadkach sprawy te zazwyczaj kończą się w sądzie, gdzie znane są różne wyroki i różne interpretacje co do zasadności wypowiedzenia. Dlatego kiedy pracodawca próbuje Cię zwolnić dyscyplinarnie zapytaj o powód i dopilnuj, by dokładnie to samo znalazło się w dokumentach, które otrzymasz. Nie ma sensu bać się sądów pracy.

 

Nie bój się również wypowiedzenia

 

Wiele osób myśli błędnie, że wypowiedzenie umowy wręczone przez przełożonego oznacza automatycznie, iż tracimy pracę z naszej winy i nikt inny nie zechce nas zatrudnić. Jednak jest to mit i wystarczy po prostu wiedzieć, że zazwyczaj to wypowiedzenie wynika z problemów pracodawcy. Dopilnować należy przede wszystkim podania podstawy faktycznej i realnej danego działania i tego, dlaczego to straciliśmy pracę. Tradycyjne wypowiedzenie nie niesie negatywnych skutków.