Przechodzę na emeryturę- co muszę wiedzieć?

Osiągniecie określonego wieku emerytalnego to nie jedyny czynnik, który decyduje o przyznaniu emerytury. Przekonują się o tym w szczególności osoby, którym zależy na otrzymaniu tego świadczenia w niedługiej przyszłości. Sama emerytura stanowi comiesięczne świadczenie, jakie otrzymuje pracownik, który osiągnął określony ustawą wiek emerytalny. Na poczet tych wypłat zatrudniony w trakcie wykonywania pracy zawodowej przekazuje część wynagrodzenia, jakie otrzymuje od swojego pracodawcy. Procent od wynagrodzenia wędruje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niższy wiek emerytalny?

Niewiele osób wie, że w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach mogą ubiegać się o świadczenie, jakim jest emerytura pomostowa. Ustawodawca określa, że o pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się w szczególności przedstawiciele takich zawodów, jak hutnicy, górnicy, rybacy morscy, a nawet tancerze. Wówczas obniża się znacząco wiek emerytalny, jaki należy osiągnąć w momencie ubiegania się o przyznanie emerytury pomostowej. Dla mężczyzn jest to 60 rok życia, a dla kobiet 55 rok życia.

Co, jeśli stracę pracę?

Ci, którzy stracili pracę na chwilę przed otrzymaniem emerytury nie muszą się martwić. Ustawodawca przewidział, że w sytuacjach niezależnych od zatrudnionego, a więc między innymi w trakcie ogłoszenia upadłości zakładu pracy zatrudniony po osiągnięciu określonego okresu składkowego może ubiegać się o tak zwane świadczenie przedemerytalne. Szczegółowe wymogi, jakie należy spełnić w tym zakresie określone są w przepisach.

Czym jest faktura proforma?

Obecny w Polsce system księgowy jest bardzo skomplikowanym powiązaniem przepisów i praw, których należy przestrzegać. Mowa przede wszystkim o składaniu odpowiednich deklaracji do urzędów, czy odprowadzaniu podatków. Te w głównej mierze dotyczą osiąganych dochodów, od których co miesiąc należy odprowadzić należną państwu kwotę. Podstawą do jej zapłaty są wystawiane faktury sprzedaży, jednakże nie każda z nich zobowiązuje do odprowadzania podatków. O czym w szczególności mowa?

Ważna wiedza księgowa

O tym, że istnieją faktury, od których nie należy odprowadzać podatków do urzędów powinni wiedzieć nie tylko księgowi. Faktura proforma, bo o niej mowa nie stanowi w imię przepisów podstawy podatkowej. Należy ona do form składania oferty handlowej, a to znaczy, że wystawiana jest dla potencjalnych kontrahentów i nie oznacza dla nich obowiązku zapłaty określonej kwoty, a jedynie informuje ich o koniecznych do zapłaty pieniądzach w przypadku dopięcia transakcji. Faktura ta powinna mieć określoną budowę, która cechuje tego typu dokumenty. O czym mowa?

Jaki jest układ faktury?

By faktura zakwalifikowana była do grupy, w której nie należy odprowadzać podatków musi posiadać odpowiednią formę. W nagłówku powinno być jasno wskazane, że dokument ma charakter faktury proforma. Oprócz tego w skład tego pisma wchodzi data oraz miejsce wystawienia, a także strony, których dokument dotyczy. Warto wskazać, jakie towary są potencjalnie sprzedawane, a także jaka jest ich cena. Dopiero wówczas wystawienie faktury nie tworzy obowiązku podatkowego.

Początkujący pracodawca

Choć wydawać by się mogło, że bycie własnym szefem jest o wiele prostsze, niż pracowanie na czyjś rachunek, to posiadana przez pracodawców wiedza musi być o wiele większa, niż u szeregowych pracowników. Mowa w szczególności o tych przedsiębiorcach, którzy decydują się na zatrudnianie innych w prowadzonych przez siebie firmach. Istnieje wiele kwestii, o których warto się dowiedzieć, a my prezentujemy kilka z nich.

Czym jest urlop ojcowski?

Niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że narodziny dziecka w rodzinie pracownika to nie tylko przywilej urlopowy dla matek. W Polskim Kodeksie pracy funkcjonuje zapis uprawniający do otrzymania dni wolnych także panów. Urlop ojcowski jest niczym innym, jak odpoczynkiem od wykonywania obowiązków zawodowych przez okres dwóch tygodni. Z prawa tego można skorzystać w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka, a pracodawca, który otrzyma wniosek urlopowy powinien go bezwzględnie spełnić.

Jak wypowiedzieć umowę?

Inną kwestią, związaną z zatrudnianiem dodatkowych rąk do pracy jest kończenie zatrudnienia. Można to zrobić na bazie wielu dróg, do których należy między innymi wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Pracodawca powinien dokładnie znać budowę dokumentów kończących zatrudnienie, a także konsekwencje następujące po ich podpisaniu. Okazuje się bowiem, że nie każdy przedsiębiorca wie dokładnie, jak zachować się po zakończeniu stosunku pracy swoich podwładnych. Wówczas dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, które mogą zakończyć się na drodze sądowej.

Proste sytuacje, kiedy możesz sobie poradzić bez prawnika

Codzienna egzystencja w świecie zdominowanym przez umowy i przepisy różnego rodzaju jest bardzo trudna. Dlatego też warto jest znać proste porady dotyczące pracy i zagadnień prawnych z nią związanych, które to bardzo skutecznie pomagają radzić sobie na co dzień.

 

Zwolnienie dyscyplinarne

 

Zwolnienie dyscyplinarne jest coraz rzadziej stosowanym zabiegiem. Dzieje się tak dlatego, że w dużej mierze skupia się ono na konieczności jednoznacznego udowodnienie rażących uchybień w wykonywaniu czynności służbowych. Trzeba udowodnić pracownikowi, iż jego praca jest wysoce nieefektywna i działa on na szkodę firmy, a najlepiej gdyby nie pracował on wcale lub pojawił się w miejscu pracy pod wpływem używek. W innych przypadkach sprawy te zazwyczaj kończą się w sądzie, gdzie znane są różne wyroki i różne interpretacje co do zasadności wypowiedzenia. Dlatego kiedy pracodawca próbuje Cię zwolnić dyscyplinarnie zapytaj o powód i dopilnuj, by dokładnie to samo znalazło się w dokumentach, które otrzymasz. Nie ma sensu bać się sądów pracy.

 

Nie bój się również wypowiedzenia

 

Wiele osób myśli błędnie, że wypowiedzenie umowy wręczone przez przełożonego oznacza automatycznie, iż tracimy pracę z naszej winy i nikt inny nie zechce nas zatrudnić. Jednak jest to mit i wystarczy po prostu wiedzieć, że zazwyczaj to wypowiedzenie wynika z problemów pracodawcy. Dopilnować należy przede wszystkim podania podstawy faktycznej i realnej danego działania i tego, dlaczego to straciliśmy pracę. Tradycyjne wypowiedzenie nie niesie negatywnych skutków.

Umowa o pracę – warto wiedzieć

Mimo, że najbardziej pożądana jest przez pracownika umowa o prace, to od kilku lat coraz częściej zawierane są  umowy cywilnoprawne, które nie dają pracownikom tylu przywilejów.

Zatrudnienie w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, zatem umowy o pracę, zobowiązuje pracownika do wykonywania na rzecz pracodawcy określonej pracy, a z kolei pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za tę pracę. Definicja stosunku pracy wynikająca z art. 22 k.p. określa sam stosunek, bez względu na nazewnictwo umowy. Zatem czy zawarta umowa jest cywilnoprawna czy tez oparta o przepisy prawa pracy decyduje sposób i warunki, w jakich jest wykonywana.

Umowa  o pracę poza określeniem stron umowy, rodzaju umowy i daty zawarcia, warunków pracy i płacy może dodatkowo zwierać i inne zapisy, bardziej szczegółowe. Niemniej konieczne jest oznaczenie w niej rodzaju pracy (stanowisko bądź zawód), miejsce świadczenia pracy (miejsce konkretne bądź obszar działania), wynagrodzenie wraz z dodatkowymi składnikami zmiennymi, wymiar czasu pracy i dzień jej rozpoczęcia.

Rodzaje umów o pracę

Istnieją umowy na czas określony (w tym na czas zastępstwa) i nieokreślony. Rzadko już stosowane są umowy na okres próbny.

Przywilejami pracownika jest płatny urlop wypoczynkowy, prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odpraw i ekwiwalentów i wielu innych należności pieniężnych, w różnych sytuacjach.

Zakończenie pracy

Zwykle ustanie stosunku pracy poprzedzone jest wypowiedzeniem umowy o pracę. To jak wcześniej takie wypowiedzenie trzeba złożyć jest zależne właśnie od rodzaju umowy o prace i okresu zatrudnienia w firmie.

Zwolnienie z pracy

Niestety nie zostajemy w jednym miejscu całe swoje życie i pracę czasami trzeba zmieniać. Rezygnujemy sami lub pracodawca rezygnuje z nas. Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę i jak dopilnować, aby to wszystko było zgodne z prawem? Nic trudnego, bo w sieci można znaleźć dużo różnych poradników, jeżeli nie wiemy, na co zwracać uwagę.

Działania niezgodne z prawem

W wielu miejscach można usłyszeć, że pracodawca kogoś zwalnia i działa niegodnie z prawem. Ludzie często się na to godzą, ponieważ albo są szantażowani albo  po prostu nie wiedzą, co im przysługuje. I tak nie może być! Musimy trzymać się swoich praw, bo zły pracodawca nie może być bezkarny.

Walka o swoje

Jeżeli pracodawca chce nas zwolnić na niekorzystnych warunkach i nie chce spełnić świadczeń wobec nas, to z takimi kłopotami, jak najbardziej możecie pójść do prawnika, który doradzi, co robić w takiej sytuacji. Pewny prawnik pomoże nam przebrnąć przez trudy sytuacji i podpowie co robić, aby sprawa została rozstrzygnięta na naszą korzyść. Najczęściej najpierw pisze się pismo do pracodawcy, jeżeli ten nic nie zmieni, to stosuje się pismo do sądu i tam walczy się o swoje prawa.

Pracujesz na umowę o pracę, ale nie do końca wiesz do czego cię ona zobowiązuje a co gwarantuje?

Prawo pracy w ostatnich latach dość mocno się zmieniło, na plus dla pracownika. Jednak nie do końca wszyscy wiemy, czego tak naprawdę te zmiany dotyczą, co niestety przez wielu pracodawców jest wykorzystywane.

Umowa o pracę czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

 

Umowa musi być sporządzona pisemnie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Rodzaje umów o pracę:

umowa na czas nieokreślony,

umowa na czas określony

Największe zmiany dotyczą okresu trwania umów o pracę. Dzięki wprowadzonym zapisom w 2016 roku umowa na czas określony, może być przedłużana max 3 krotnie i w okresie nie dłuższym niż 33 miesiące. Po tym czasie musi zostać zmieniona przez pracodawcę w umowę na czas nieokreślony.

 

Wady i zalety umowy o pracę.

 

Taka forma zatrudnienia gwarantuje nam stałość miesięcznego wynagrodzenia oraz płatny urlop, naliczany według przepisów kodeksu pracy.

Jednak aby skorzystać z urlopu, należy przedłożyć odpowiednio wcześniej pismo z prośbą o jego udzielenie a w sytuacji  absencji, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę.

Obowiązuje nas również adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, który dotyczy obu stron. Może on wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy.

 

Umowa o pracę jako jedyna gwarantuje nam wynagrodzenie na czas choroby, oczywiście udokumentowany odpowiednim drukiem L- 4.

Zakup mieszkania – czy potrzebny jest prawnik?

W życiu każdego z nas jest wiele takich momentów, w których bez pomocy sprawdzonego prawnika ani rusz – potrzebna jest nam nie tylko jego wiedza, ale i ogrom doświadczenia zdobytego w ciągu wielu lat pracy w zawodzie. Niektórym wydaje się, że adwokat przydaje się tylko w takich sytuacjach jak sprawy sądowe toczące się z powództwa karnego czy też rozwody, a to wcale nie prawda – okazji, w których wsparcie takiego specjalisty jest po prostu niezbędne, jest o wiele więcej i zalicza się do nich na przykład moment zakupu mieszkania. Wtedy szczególnie warto wybrać się do kancelarii, by fachowcy podpowiedzieli nam, jakie punkty powinna zawierać umowa sprzedaży, by była dla nas w stu procentach bezpieczna i jak najbardziej korzystna.

Alternatywa dla spotkań na żywo

Żyjemy w ogromnym biegu, stale robią wiele rzeczy w jednym momencie i poszukując sposobów, które pozwolą nam na zaoszczędzenie czasu. Dlatego właśnie tak dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju darmowe porady prawne online, które można znaleźć na stronach wielu różnych serwisów. To idealne rozwiązanie, kiedy zależy nam na czasie – wystarczy dostęp do internetu, aby zyskać tak potrzebną pomoc. Taka opcja sprawdza się idealnie pod jednym warunkiem: że nasza sprawa nie jest zbyt skomplikowana i nie zawiera zbyt wielu różnych wątków.

Wymarzone M

Zakup mieszkania to dla wielu ludzi spełnienie marzeń. Dobrze jest zadbać o to,  by to wydarzenie było dla nas naprawdę niezapomnianym wydarzeniem w pozytywnym rozumieniu tego słowa, a na pewno pomoże nam w tym pomoc prawnika.

Kupowanie przez Internet – czy zawsze jest bezpieczne?

W naszych czasach robienie różnorodnych zakupów przez Internet, nawet tych spożywczych, w zasadzie weszło nam już na tyle w krew, że nie wahamy się ani przez chwilę, zamawiając czy to w sklepach internetowych, czy za pomocą platform sprzedażowych, czy też od prywatnych osób, wystawiających swoje produkty za pomocą stron z ogłoszeniami. Nie każda transakcja jest jednak w pełni bezpieczna – o ile na przykład Allegro dopuszcza nawet rozwiazywanie sporów za pomocą platformy, tak na przykład kupowanie przedmiotów od osób prywatnych  jest robione w zasadzie jedynie na własne ryzyko.

Kupowanie z ogłoszeń-  warto czy nie warto?

Jeśli jesteśmy zainteresowani kupieniem jakiegoś określonego przedmiotu od osoby prywatnej, wystawiającej się na stronie z ogłoszeniami, to każdy radca prawny podpowie, że najlepszym rozwiązaniem jest kupowanie bezpośrednie, czyli odbiór towaru u osoby wystawiającej, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z przedmiotem lub też – kupując na odległość – decydując się na odebranie za pobraniem. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, dopiero wtedy przesyłka zostanie opłacona. Warto więc wcześniej takie kwestie uzgodnić ze sprzedającym.

Co, jeśli zostaniemy oszukani?

Nie zawsze jednak odpowiednio wcześnie udaje nam się myśleć o konsekwencjach nieprzemyślanych transakcji i w takich chwilach jedynym ratunkiem dla nas są darmowe porady prawne, dzięki którym możemy uzyskać interesujące nas informacje na temat dalszego postępowania. Niektóre kancelarie oferują również pomoc doraźną, internetową, i jeśli sprawa jest naprawdę pilna, warto skorzystać właśnie z takiej możliwości.