Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód, to zawsze stresujące wydarzenie dla obojga małżonków. Szczególnie, gdy na świecie są już dzieci, a rozwodzący się małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, należy przygotować  się na dłuższe postępowanie sądowe. Konieczne będzie powołanie świadków, a niekiedy pozyskanie opinii psychologicznych. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy jest to możliwe?

 

Kluczowym aspektem uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie, jest wykazanie, że postępowanie tylko jednego z małżonków doprowadziło do rozpadu związku małżeńskiego. Przez winę należy tu rozumieć zarówno działanie, jak zaniechanie jednego z małżonków, które w konsekwencji prowadzi do naruszenia obowiązków wynikających z założenia rodziny lub ogólnych zasad współżycia społecznego. Co to oznacza w praktyce? Przykładami wyłącznej winy jednego ze współmałżonków mogą być: 

  • Alkoholizm – szczególnie, gdy małżonek nie wyraża chęci podjęcia leczenia; 
  • Hazard – podobnie jak powyżej; 
  • Przemoc fizyczna lub psychiczna w stosunku do drugiego małżonka lub dzieci; 
  • Zdrada; 
  • Brak lojalności wobec drugiego współmałżonka; 
  • Nie przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny, mimo posiadania środków; 
  • Odmowa współżycia – tu jednak należy zwrócić uwagę na przyczynę odmowy.  Jeżeli wynika ona z choroby fizycznej lub zaburzeń psychicznych (o których drugi z małżonków wiedział w momencie zawarcia małżeństwa lub które pojawiły się dopiero w jego trakcie), wówczas wina tego współmałżonka nie jest tak oczywista. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

 

Najbardziej doniosłym skutkiem rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków, jest możliwość ubiegania się o alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Przesłanką do przyznania alimentów jest pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego po orzeczeniu rozwodu. Nie jest tu konieczne, aby małżonek niewinny popadł w niedostatek, czyli aby nie był w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Wystarczy sam fakt obniżenia się stopy życiowej tego małżonka na skutek konieczności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego. 

Warto mieć na uwadze, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie może ubiegać się o alimenty od niewinnego współmałżonka, nawet jeżeli znajduje się w niedostatku. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy warto zdecydować się na to rozwiązanie?

 

Przede wszystkim decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej u adwokata. Podczas rozmowy należy szczerze przedstawić całą sytuację rodzinną. Wówczas adwokat będzie w stanie opracować odpowiednią strategię, a następnie może reprezentować klienta podczas samej rozprawy rozwodowej. Najistotniejsze jest wykazanie, że rozwód wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialnej dla małżonka wyłącznie niewinnego rozkładu pożycia. Niekiedy sytuacja może jednak wyglądać zupełnie inaczej, np. gdy jeden z małżonków jest alkoholikiem lub hazardzistą i trwoni wspólny majątek. Wówczas paradoksalnie, rozwód może polepszyć sytuację drugiej strony. 

Masz wątpliwości? Zobacz artykuły na stronie Kancelarii https://dm-adwokaci.pl

Dodaj komentarz