Praca musi być przede wszystkim bezpieczna

Każdego roku z powodu zaniedbań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w podczas pracy, ginie w czasie je wykonywania kilkadziesiąt osób. Przyczyny tych tragedii powtarzają się. To nieużywanie lub brak środków ochrony indywidualnej, brak nadzoru i zgoda na odstępstwa od przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szwankuje też brak lub niewłaściwe przeszkolenie oraz zły wybór środków ochrony zbiorowej.

Obowiązek prawny zabezpieczeń spoczywa na pracodawcy

Niestety nadal sporo przedsiębiorców oszczędza na bezpieczeństwie pracy. Gdy tymczasem przepisy BHP mówią wyraźnie, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek prawny zabezpieczeń. Od odpowiedniego kasku i ubioru, po pracę na ekstremalnych wysokościach. Badania wielu krajów Unii Europejskiej wskazują, że tylko powszechnie stosowana przez pracowników asekuracja indywidualna i zbiorowa może w zasadniczy sposób doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków. I każdy pracodawca, który musi zawsze wybrerać takie środki, aby asekuracja była właściwe do charakteru i miejsca wykonywania pracy.

Oczywiście na przykład kask z odpowiednim certyfikatem to podstawa bezpieczeństwa. Ale często on nie wystarczy. Obowiązek prawny zabezpieczeń, o którym mówią przepisy BHP obejmuje również bardziej złożone metody.

Balustrady i siatki to dobra asekuracja

Podstawowym środkiem ochrony zbiorowej są na przykład balustrady, które należy stosować nie tylko do zabezpieczania stanowisk pracy, ale także dróg komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów w ścianach i stropach, a także do ogrodzenia stref niebezpiecznych, wykopów, dołów na wapno i tak dalej.

Składa się ona z deski krawężnikowej i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Miejsce pomiędzy deską krawężnikową a poręczą również wypełnia się tak, aby uniemożliwić na przykład upadek z wysokości. Coraz popularniejsze są też siatki bezpieczeństwa Mogą być pionowe lub poziome.

Szelki moga uratować życie

Odpowiednia asekuracja, która może uratować życie, to również szelki bezpieczeństwa, czyli uprzęże, których zadaniem jest powstrzymywanie upadku. Wszystkie muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN361. Wykorzystywanie jako zabezpieczenia innych uprzęży, na przykład. wspinaczkowych jest niedozwolone. .

Szelki posiadają taśmy oraz klamry regulacyjne. Aby ratowały w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń muszą być odpowiednio dobrane i dopasowane do użytkownika.

Drabiny przenośne to cały czas podstawowe urządzenia stosowane przez pracowników nie tylko przy pracach budowlanych, ale też w przypadku innych robót. Trzeba pamiętać, iż używanie ich jest możliwe, gdy nie można dostać się gdzieś w inny bardziej bezpieczny sposób. Często jedynym możliwym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa pracy na drabinach przenośnych jest właściwie wyszkolenie pracownika i odpowiedni nad nim nadzór. Oczywiście i w takim przypadku praca może być zabezpieczana środkami ochrony indywidualnej, ale nie zawsze możliwe jest zainstalowanie na głową pracownika urządzeń samohamownych lub samozaciskowych.

Przede wszystkim ciągle też ważny jest zdrowy rozsądek pracownika i umiejętność przewidywania zagrożeń. To najlepsza asekuracja.

Więcej na temat asekuracji i zabezpieczeń znajdziesz na stronie partnera https://asekuracje.pl/

Dodaj komentarz