Adwokat wspiera klienta w sprawie rozwodowej

  Małżonkowie nie widząc możliwości dalszego trwania ich małżeństwa decydują się na rozwód. Gdy doszło do trwałego rozpadu pożycia jedna ze stron udaje się do adwokata, który informuje o możliwości otrzymania rozwodu, przebiegu sprawy rozwodowej oraz o strategii, która będzie najkorzystniejsza w danym przypadku. Emocje towarzyszące ustalaniu podziału opieki na dziećmi, dokonaniu podziału majątku powodują, że małżonkowie tracą obiektywizm i potrzebny jest ktoś postronny, który potrafi podejmować konstruktywne decyzje.Taką osobą jest prawnik, który przyjmuje klientów w kancelarii adwokackiej i udziela porad prawnych.

Sprawy rozwodowe prowadzone przez radcę prawnego

  Sprawa rozwodowa wymaga specjalistycznego podejścia, analizy sytuacji klienta, dokumentacji, która może posłużyć do sprawnego przejścia przez wszystkie etapy rozwodu. Doświadczenie radcy prawnego przydaje się w podejmowaniu kluczowych decyzji na przykład sposobu rozwiązania małżeństwa: orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie jednego z małżonków. Jeżeli jedna ze stron nie chce uczestniczyć w rozprawach sądowych może uczynić prawnika swoim pełnomocnikiem, który będzie go reprezentował na każdej rozprawie sądowej oraz w kontaktach ze wszystkimi organami. Radcę prawnego obowiązuje zachowanie tajemnicy i zgodnie z etyką zawodową może zagwarantować swoim klientom całkowitą dyskrecję.

Sprawa rozwodowa z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym przebiega szybciej i bezstresowo

  Byli małżonkowie powinni uzgodnić podział obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi. Jeżeli nie potrafią znaleźć porozumienia, dużym wsparciem może być adwokat, który staje się negocjatorem między stronami i wypracowuje konsensus. Rozpad małżeństwa nie powinien wpływać negatywnie na relację rodziców z dziećmi i prawnik dokłada wszelkich starań, aby tego uniknąć. Prowadzone mediacje służą sprawnemu i spokojnemu przebiegowi sprawy rozwodowej w sądzie, podczas której zapadają najważniejsze decyzje dla obydwu stron. Korzystając z pomocy kancelarii można liczyć na sprawiedliwy podział majątku, adwokat ma wiedzę zawodową, dlatego nie działa szablonowo, ale stara się doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść swojego klienta. Masz wątpliwości? https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/ Sprawdź informację na stronie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Etapy przebiegu rozwodu

  Konsultacje udzielane przez prawnika wiążą się z wysłuchaniem klienta, omówieniem sprawy, sporządzeniem pozwu i złożeniem go w imieniu klienta w sądzie.Taki dokument musi zawierać wszystkie szczegóły potwierdzające trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Po zarejestrowaniu sprawy o rozwód w sądzie, następuje rozpatrzenie pozwu pod względem formalnym, odpis tego dokumentu zostaje przesłany do pozwanego, który ma najczęściej 14 dni na wypowiedzenie się w tym zagadnieniu. Następnie pozwany składa odpowiedź na pozew, którą otrzymuje powód.

  Taki dokument zawiera stanowisko pozwanego w konkretnych zagadnieniach, ma także możliwość przedstawiania dowodów. Małżonkowie mogą zostać skierowani do mediatora w celu wypracowaniu kompromisu. Może odbyć się niejawne posiedzenie sądu, na którym sędzia dokonuje zabezpieczenia alimentacyjnego. Podczas pierwszej rozprawy sędzia może rozstrzygnąć sposób kontaktów rodziców z dziećmi, orzec miejsce ich pobytu. Adwokat uczestnicząc w sprawie rozwodowej wspiera swojego klienta podczas ataków ze strony przeciwnej, odpiera je i przedkłada dowody. Po wydaniu wyroku o rozwodzie w sądzie I instancji i braku wniesienia apelacji, staje się on prawomocny. Jednak w przypadku złożenia apelacji kolejna rozprawa będzie prowadzona w sądzie II instancji.

Dodaj komentarz