Pomoc prawnika w firmie?

  Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy skierowana jest zarówno do pracowników, którzy czują się pokrzywdzeni jak również do pracodawców będących w sporze z zatrudnionym personelem. W rozwiązywaniu konfliktów, negocjowaniu, wsparcia udziela adwokat w Poznaniu prawo pracy należy do zakresu jego działalności, posiada w tej kwestii duże doświadczenie zawodowe. W dobrej sytuacji są osoby, które lubią swoją pracę, mają normalne relacje ze współpracownikami, przełożeni nie mają wygórowanych wymagań niewspółmiernych do zarobków. Ale często pojawią się, nieprzyjemne sytuacje, które może rozwiązać, tylko profesjonalista, adwokat w Poznaniu od prawa pracy.

Sprawy, w których warto skontaktować się z adwokatem – Poznań prawo pracy

  Doświadczony adwokat w Poznaniu prawem pracy zajmuje się podczas świadczenia wielu porad prawnych oraz innych usług dla osób prywatnych i prawnym. Sytuacje, w których może być wymagana ugoda, dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Podstawy odwołania się do sądu przez pracowników

 • Niesłuszne zwolnienie z pracy. Obejmuje to zwolnienia z pracy w momencie likwidacji przedsiębiorstwa, aby nie wypłacać świadczeń. Sankcja dyscyplinarna, która nie ma podstaw np. zwolnienie z powodu nieobecności w pracy, gdy udokumentowano chorobę lub obrażenia.
 • Brak wypłaty wynagrodzeń. Nie wypłacanie należnych pracowników wynagrodzeń jest niezgodnym z prawem postępowaniem krzywdzącym pracowników. Naruszenie warunków zatrudnienia jest obarczone odpowiedzialnością cywilną i może wiązać się z odszkodowaniem.
 • Naruszenie warunków umowy o pracę: przymus wykonywania pracy nieokreślonej w umowie, nieregularne godziny pracy. Zmiana warunków zatrudnienia nieuzgodniona z pracownikiem.

Podstawy do złożenia wniosku do sądu przez pracodawcę:

  Zdarza się, że pracodawca jest stroną pokrzywdzoną, może on także skorzystać z pomocy prawnej, której udzieli adwokat w Poznaniu – prawo pracy łamane przez pracowników.

 • Uszkodzenie własności przedsiębiorstwa. Na przykład pracownik nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i zniszczył sprzęt, wyjechał w podróż służbową i zgubił laptop, smartfon należący do firmy. W każdym takim przypadku pracownik ponosi odpowiedzialność.
 • Ujawnienie tajemnicy służbowej – korporacyjnej. Pracownik ponosi odpowiedzialność, gdy np. doprowadził do utraty klientów firmy, ujawnienia nowych rozwiązań technologicznych. Ujawnienie mogło zostać dokonane w dowolnej formie: pisemnej, ustnej, drogą elektroniczną.
 • Niewłaściwe wykorzystanie powierzonych obowiązków zawodowych (nadużywanie władzy) – wchodzenie w kompetencje innej osoby, wykorzystywanie gróźb do osiągnięcia pożądanego rezultatu, podejmowanie nielegalnych decyzji, których konsekwencje zostają zrzucone na innych pracowników.

 W takich sytuacjach i problemach na linii pracodawca – pracownik, rolę negocjatora może pełnić adwokat w Poznaniu d/s prawa pracy.

Usługi w zakresie prawa pracy – Wrocław

 Działania adwokata specjalizującego się w prawie pracy we Wrocławiu obejmują kilka etapów

 • Konsultacja. Adwokat zagłębia się w problem klienta i opracowuje odpowiednią strategię obrony. W przypadku prawa pracy we Wrocławiu konieczne jest podanie pełnych informacji na temat problemu.
 • Zbiór dokumentów. Ustalenie szczegółowej listy dowodów w przypadku sporów sądowych zależy od rodzaju sporu pracowniczego. Jednak nie przestrzeganie wymagań procesowych spowoduje, że sąd odmówi zaspokojenia roszczeń.
 • Negocjacje. Adwokat biegły w prawie pracy we Wrocławiu zajmuje się sporami pracowniczymi i pierwszym jego działaniem jest polubowne rozstrzygnięcie sporu, porozumienie się z pozwanym. Jeżeli strona nalega na postępowanie w sądzie występuje z pozwem.
 • Reprezentowanie w sądzie. Adwokat chroni klienta na rozprawie sądowej, korzystając ze swojego doświadczenia zawodowego. Dowodzi przed sądem, że prawa jego klienta zostały naruszone.
 • Jeżeli pozwany sprzeciwia się roszczeniu, wówczas adwokat w sprawie o łamanie prawa pracy we Wrocławiu uczestniczy w postępowaniu, dopóki nie osiągnie pełnego rozwiązania konfliktu pozytywnym skutkiem dla swojego klienta.
 • Działalność wykonawcza. Kontakty z komornikiem do czasu pełnego wykonania decyzji podjętej przez sąd.

  Adwokat z doświadczeniem w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw, od samego początku jest w stanie przeanalizować sytuację i nakreśli taką taktykę działań, która gwarantuje sukces.

Dodaj komentarz