Nieudane małżeństwo? Sprawdź, co czeka Cię podczas rozwodu.

     Z roku na rok rośnie liczba rozwodów w Polsce. Według statystyk małżonkowie kończą swój związek z powodu niezgodności charakterów, zdrad, rzadziej z powodu dłuższej nieobecności. Okazuje się, że to małżeństwa zamieszkujące miasta częściej decydują się na rozprawę w sądzie, podczas gdy pary z małych miejscowości boją się zdecydować na trwałą separację. Czy rzeczywiście istnieją powody do obaw? Jak przygotować się do batalii sądowej z małżonkiem?

Przebieg rozwodu w sądzie

       Jak pokazują statystyki opisujące rozwód Adwokat Wrocław co roku jest świadkiem ponad 3500 rozpadów małżeństwa. Choć nie istnieje jedna przyczyna, która popychałaby pary do tego kroku, to liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. Jak wygląda sama rozprawa w sądzie? Pierwszym krokiem jest napisanie pozwu i złożenie go we właściwej organizacji. Warto postawić na pomoc profesjonalnego adwokata, który przygotuje zwięzły wniosek o rozkład pożycia. Po kilku miesiącach od złożenia wniosku sąd wyznacza pierwszą rozprawę. Gdy stanowisko wnioskującego się nie zmieni, wówczas dochodzi do przesłuchania stron. Dla organu państwowego ważne podczas orzekania jest to, czy między małżonkami istnieją łączące ich więzi fizyczne i psychiczne.

Przesłanki przemawiające za odmową udzielenia rozwodu

     Może się bowiem okazać, że sąd nie zadecyduje o rozwodzie. Najczęściej dzieje się tak w przypadku odkrycia więzi fizycznej miedzy małżonkami. Jeśli w czasie postępowania sądu dojdzie do sporadycznych kontaktów seksualnych, to jest to przesłanka do odmowy rozwodu. Ważne jest więc, by zachowywać się konsekwentnie. Sąd wnikliwie bada dowody i stara się określić, czy między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia, a także kogo obarczyć winą za rozwód.

Podczas rozwodu ważne jest również dobro dzieci

       Ważne, by podczas rozwodu zabezpieczyć przyszłość dzieci. W toku postępowania może zostać udzielona opieka nad małoletnimi dziećmi, a także świadczenia alimentacyjne. Sąd może korzystać z różnych sposobów na ustalenie prawa do opieki – na przykład może zlecić wykonanie wywiadu środowiskowego.

Koszty rozprawy rozwodowej

      Małżonkowie decydujący się na rozwód muszą pamiętać, że obsługa przez sąd i mecenasów kosztuje. Już samo złożenie pozwu w sądzie wiąże się z wydatkiem 600 złotych, a gdy strony korzystają z pomocy radców prawnych – wówczas należy zapłacić 17 zł opłaty skarbowej. Małżonkowie, którzy podczas rozprawy domagają się również podziału majątku muszą zapłacić 1000 zł, a gdy są zgodni co do rozdzielenia zgromadzonego majątku – 300 zł. Składając pozew o rozwód można ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia opłat sądowych – decyzja należy do organu orzekającego.

Wynagrodzenie dla pełnomocnika

     Do kosztów rozwodu należy doliczyć również wynagrodzenie pełnomocnika. Pełniący funkcję przedstawiciela przed sądem adwokat z Katowic i nie tylko będzie stanowić dla usługobiorcy koszt minimum 720 złotych. Jest to stawka minimalna, ustalona jako wynagrodzenie dla pełnomocników w sprawach rozwodowych. Oczywiście kwota ta może ulec zwiększeniu – wszystko zależy od doświadczenia adwokata, miejsca jego pracy, czy skomplikowania danej rozprawy.

Dodaj komentarz