Kiedy trzeba płacić alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie?

     Po orzeczeniu rozwodu przez sąd przyznanie alimentów na dzieci wydaje się oczywiste. Bardziej wątpliwą kwestią dla byłych małżonków okazuje się żądanie świadczeń od… siebie nawzajem. W Polskim prawie istnieją jednak przepisy pozwalające na występowanie w sądzie z wnioskiem o przyznanie alimentów od byłego partnera. Kiedy można je otrzymać?

Możesz żądać alimentów od byłego małżonka 

      Okazuje się, że nie tylko dzieci mają prawo do otrzymywania alimentów z tytułu rozwodu swoich rodziców. Wniosek o świadczenie wobec byłego partnera w szczególnych przypadkach może złożyć również sam małżonek. Świadczenie ma wówczas formę pomocy w utrzymaniu, a alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie mają pomóc mu w określonych w przepisach sytuacjach. Istotne znaczenie w przyznaniu świadczenia ma to, kto ponosi winę za rozpad pożycia.

Podstawa prawna w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 

      Prawo do alimentów od byłego małżonka regulowane jest przepisami z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 60 ściśle określa sytuacje, w których występuje obowiązek alimentacyjny wobec byłego partnera. Według zapisu w kodeksie o świadczenie może starać się małżonek, który nie jest winny rozkładowi pożycia i znajduje się w niedostatku. Sąd może pozytywnie rozpatrzyć także prośbę małżonka niewinnego, który nie pozostaje w niedostatku, jednak rozwód znacząco pogarsza jego sytuację materialną. W obu przypadkach świadczenie pokrywać ma usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. 

Rozwód bez orzeczenia o wyłącznej winie małżonka

       W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewija się termin określający „małżonka wyłącznie winnego za rozkład pożycia”. Jak wygląda możliwość wystosowania żądania o alimenty, gdy rozwód udzielony został partnerom bez orzekania o wyłącznej winie? Wówczas obie strony mogą żądać od siebie świadczenia, gdy zachowane są pozostałe przesłanki, a więc niedostatek lub pogorszenie sytuacji materialnej w wyniku rozwodu. Wniosek o przyznanie alimentów może złożyć partner winny wobec winnego oraz niewinny wobec niewinnego. 

Świadczenie przyznawane w ograniczonym terminie

     Otrzymanie alimentów od byłego małżonka nie oznacza jednak, że świadczenie przyznane jest dożywotnio. Art. 60 KRiO ściśle reguluje termin, w którym partner ma obowiązek płacić alimenty wobec swojego eks. Po pierwsze, wygasa on w momencie, gdy strona otrzymująca świadczenie zawrze nowe małżeństwo. Gdy w toku postępowania zobowiązanym do płacenia alimentów była osoba niewinna, wówczas jest ona zwolniona z opłat po upływie 5 lat od orzeczenia sądu. Na wniosek strony sąd może jednak przedłużyć ten termin.

Co zrobić, gdy były małżonek unika płacenia? 

      Podobnie, jak w przypadku unikania płacenia alimentów wobec dzieci, tak również świadczenia między byłymi małżonkami chronione są przez prawo. Jeśli osoba zobowiązania do przekazywania pieniędzy na rzecz świadczeniobiorcy unika płacenia, wówczas fakt ten należy zgłosić prokuratorowi. Okazuje się bowiem, że za uporczywe unikanie opłat grozić może pobyt w więzieniu przez okres dwóch lat. W dochodzeniu swoich praw pomóc może również komornik. 

Czytaj dalej na stronie Kancelarii: https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

Dodaj komentarz