Przebieg sprawy rozwodowej – jak wygląda ten proces?

Nie każdy gotowy jest na wzięcie rozwodu. Często wiąże się to z różnymi nieprzyjemnościami. Dlatego też dowiedzenie się co czeka osobę zaangażowaną w takie działania może być dla niej naprawdę pomocne. W jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa? Tego warto dowiedzieć się z naszego artykułu.

Wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji. Prokurator lub przedstawiciel prawny danej osoby nie może rozpocząć opisywanej sprawy. Pozew o rozwód ma charakter osobisty, dlatego musi być to jedynie decyzja małżonka, wyrażona i potwierdzona na oficjalnym piśmie rozwodowym. Taki pozew powinien zawierać podstawowe, ale również decydujące o dalszym przebiegu sprawy informacje. Zazwyczaj pozywa się drugą stronę wprost, ale można też od samego początku dogadać się we wszystkich kwestiach i przeprowadzić to w sposób bardziej kontrolowany.

Kiedy rozwodu wziąć nie można?

Są jednak pewne znaczące ograniczenia względem wzięcia rozwodu. Sąd może podkreślić, że nie pozwalają mu one wydać korzystnego choćby dla jednej ze stron decyzji, przez co sprawa zostaje odrzucona. Do takich sytuacji należą przede wszystkim kwestie związane z dziećmi. Jeśli ewidentnie ucierpią one po wydaniu wyroku rozwodowego, a dodatkowo są małoletnie, wtedy sąd zazwyczaj odrzuca sprawę. Samo pojęcie współżycia społecznego, czyli nadmierne konflikty, zdecydowanie wpływające na wszystkie osoby należące do najbliższej rodziny, także potrafią być przeszkodą. Ostatnim z popularnych powodów zapobiegających rozwodom, jest wniosek złożony przez jedynie winnego rozpadowi związku małżonka. Jedynie zgoda tej drugiej strony na wzięcie rozwodu anuluje tego typu problem, w innym przypadku, taki wniosek jest odrzucany.

Same koszty również potrafią być znaczącym ograniczeniem. Jeśli odnieść się do państwowych instytucji, takich jak sądy, to pobierają one stało opłatę za wniesienie wniosku w wysokości 600 zł. Można w każdej chwili otrzymać odpis orzeczenia dotyczącego sprawy rozwodowej, który kosztuje 6 zł od strony, co przy kilkuset stronach może wynieść naprawdę dużo. Każde orzeczenie powiązane ze sprawą, takie jak o eksmisji małżonka czy podziale majątku kosztuje dodatkowe od 300 zł do 1000 zł. Do tego dochodzą kwestie alimentacyjne, które również powiązane są z kolejnymi kosztami. Oprócz państwowych opłat, niezbędne jest też wynajęcie adwokata. Rozwód Złotów z powodzeniem poprowadzi Krzysztof Śpiewak, doświadczony specjalista w takich sprawach, posiadający korzystny cennik swoich usług.

Spotkania w sądzie

Cały proces rozpoczyna się od rozpatrzenia sprawy przez sąd na rozprawie. Rzadko kiedy wystarcza na to jedno spotkanie sędziego z wnioskodawcą i pozwanym, chyba, że istnieje pomiędzy stronami porozumienie lub wina danego małżonka jest ewidentna i kompletnie nie pozostawiająca pola do dyskusji. Podczas takiej rozprawy następuje przesłuchanie. Sąd może też zarządzić przesłuchania dzieci, nawet małoletnich powyżej 13 roku życia, przez specjalistów z asystą psychologa. Często jednak nie dochodzi do tego typu sytuacji, ponieważ w przypadku dzieci lub wnuków nawet jednej ze stron, takie ograniczenie wiekowe wzrasta do 17 roku życia.

Jeśli w trakcie wyniknie, że jednak istnieją przesłanki do utrzymania małżeństwa, sąd może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego. W przypadku, gdy sytuacja jest negatywna w dalszym ciągu, pomimo rozpraw, sędzia musi orzec o winie którejś ze stron lub obu i wydać wyrok. Podczas ostatnich spotkań w sądzie, budowany jest grunt pod rozplanowanie opieki nad dziećmi, podział majątku, alimentów i innych kwestii. Oczywiście istnieje też możliwość odwołania się od niekorzystnego wyroku. Poprzez współpracę z ekspertem, zajmującym się zawodowo rozwodami, ma się zazwyczaj większe szanse na powodzenie i mniejsze zagrożenia emocjonalne oraz ostatecznie majątkowe.

Dodaj komentarz