Weksel – czym jest i do czego służy?

Dosyć często można usłyszeć, że kredyt jest zabezpieczony wekslem, lub ktoś zapłacił za coś wekslem. Czym jednak jest weksel i kiedy można się nim posługiwać? W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Czym jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron zgadza się na bezwarunkową zapłatę określonej sumy w danym terminie drugiej ze stron. Tak więc zapłata nie jest zależna od innych czynników (np. umowa). W Polsce zasady obrotu oraz wystawiania weksli regulowane są w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe. Weksel jest dobrym sposobem np. na zabezpieczenie się przed niespłacaniem udzielonego kredytu. Osoba, która posiada weksel, w łatwy sposób może dochodzić swoich praw majątkowych na drodze sądowej.

Weksel – uczestnicy

Prawo wekslowe szczegółowo opisuje strony uczestniczące w wekslach. Są to:

 • Trasant – strona wystawiająca weksel;
 • Trasat – osoba, która zgadza się na bezwarunkową zapłatę kwoty oznaczoną na wekslu;
 • Reminent – pierwsza osoba, której wypłaca się sumę wekslową;
 • Akceptant – jest to trasat, który podpisał i zaakceptował weksel;
 • Domicylant – bank, w którym ustalono zapłatę weksla.

Decydując się na weksel, warto przed spisaniem tego dokumentu skontaktować się z profesjonalistami w dziedzinie prawa gospodarczego – kancelaria prawa gospodarczego Poznań.

Weksel – elementy dokumentu

Weksel musi zawierać kilka podstawowych informacji według prawa wekslowego:

 1. nazwa “weksel” w języku, w jaki wystawiono dokument;
 2. dokładna suma pieniężna, którą trasat zgadza się wypłacić;
 3. wskazanie trasata;
 4. wyznaczenie terminu płatności;
 5. oznaczenie miejsca (domicylant);
 6. wskazanie reminenta;
 7. data i miejsce wystawienia weksla;
 8. podpis wystawcy weksla.

Weksel in blanco – czym jest?

Ten typ weksla jest wypełniony tylko w części. Pomija się w nim takie dane jak np.: kwotę do spłaty lub terminu zapłaty. Weksel in blanco posiada podpis wystawcy lub akceptanta. Taki typ weksla jest dobrym zabezpieczeniem tylko dla jednej ze stron. Wystawiany weksel in blanco powinien być objęty dodatkowym porozumieniem (deklaracją wekslową), w którym obie strony ustalają jak i kiedy mają uzupełnić brakujące elementy weksla.

W jakim celu wystawia się weksle?

Weksel posiada kilka zastosowań. Funkcje weksla są następujące:

 • kredytowa – termin zapłaty udzielonego kredytu zostaje odroczony na termin wyznaczony przez weksel – wysokość spłaty może różnić się od udzielonego kredytu;
 • płatnicza – przy zakupie różnego rodzaju towarów i usług. Weksel nie jest uznawany za zapłatę (płatność następuje dopiero przy zapłacie sumy wekslowej);
 • obiegowa – przenoszenie praw wekslowych z jednej osoby na drugą;
 • gwarancyjna – weksel zwiększa pewność wykonania zobowiązań.

Dodaj komentarz