Udowodnienie niekaralności przed pracodawcą

Obowiązkiem w wielu branżach ciążącym na starającym się o zatrudnienie jest udowodnienie bycia osobą niekaraną, która nie figuruje w oficjalnych państwowych bazach osób skazanych za przestępstwa. Jest to miejsce, w którym to odnotowywane są wszystkie sprawy karne, a także niektóre inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może wymagać okazania się zaświadczeniem?

Nie ma w tej kwestii przepisów prawnych. Co do zasady, o zaświadczenie o niekaralności może zapytać nas każdy przyszły pracodawca. Nie musi to być przyjęcie do służb lub na stanowisko w samorządzie, wystarczy potrzeba pracodawcy. W przypadku starania się o pracę w służbach mundurowych zazwyczaj samodzielnie sprawdzają one Krajowy Rejestr Karny, z którego to pochodzi takie zaświadczenie.

Jak otrzymać zaświadczenie?

Sprawa jest tutaj bardzo prosta, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Można go składać zarówno w punktach informacyjnych, jak przez Internet. Opłata za wydanie wniosku wynosi dwadzieścia złotych. W punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego zwykle zaświadczenie otrzymujemy od ręki, w przypadku złożenia drogą listową czas oczekiwania wynika głównie z czasu doręczenia wniosku i przesyłki zwrotnej z zaświadczeniem. W naszym imieniu o informację z rejestru występują również komisje wyborcze odpowiednie dla funkcji, na którą kandydujemy, w momencie rejestrowania nas jako kandydata. W tym przypadku jednak nie otrzymujemy raportu i zaświadczenia. W przypadku braku wpisów jesteśmy po prostu wpisywani na oficjalną listę kandydatów na dane stanowisko.

2 komentarze

  • Nie wiedziałem o automatycznym sprawdzaniu przez komisje

  • Wiele razy jako pracownik ochrony musiałem występować o ten dokument.

Dodaj komentarz