Udowodnienie niekaralności przed pracodawcą

Obowiązkiem w wielu branżach ciążącym na starającym się o zatrudnienie jest udowodnienie bycia osobą niekaraną, która nie figuruje w oficjalnych państwowych bazach osób skazanych za przestępstwa. Jest to miejsce, w którym to odnotowywane są wszystkie sprawy karne, a także niektóre inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może wymagać okazania się zaświadczeniem?

Nie ma w tej kwestii przepisów prawnych. Co do zasady, o zaświadczenie o niekaralności może zapytać nas każdy przyszły pracodawca. Nie musi to być przyjęcie do służb lub na stanowisko w samorządzie, wystarczy potrzeba pracodawcy. W przypadku starania się o pracę w służbach mundurowych zazwyczaj samodzielnie sprawdzają one Krajowy Rejestr Karny, z którego to pochodzi takie zaświadczenie.

Jak otrzymać zaświadczenie?

Sprawa jest tutaj bardzo prosta, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Można go składać zarówno w punktach informacyjnych, jak przez Internet. Opłata za wydanie wniosku wynosi dwadzieścia złotych. W punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego zwykle zaświadczenie otrzymujemy od ręki, w przypadku złożenia drogą listową czas oczekiwania wynika głównie z czasu doręczenia wniosku i przesyłki zwrotnej z zaświadczeniem. W naszym imieniu o informację z rejestru występują również komisje wyborcze odpowiednie dla funkcji, na którą kandydujemy, w momencie rejestrowania nas jako kandydata. W tym przypadku jednak nie otrzymujemy raportu i zaświadczenia. W przypadku braku wpisów jesteśmy po prostu wpisywani na oficjalną listę kandydatów na dane stanowisko.

Poprawne przekazanie samochodu w formie darowizny

Darowizna samochodu to coś, co wbrew pozorom występuje bardzo często w naszym kraju. Jest to jedna z forma przeniesienia własności na kogoś nowego, kto nie był dotychczas jego właścicielem. Postaramy się wyjaśnić krok po kroku całą procedurę tejże darowizny.

Przygotowanie pojazdu do darowizny

W momencie kiedy chcemy złożyć darowiznę, powinniśmy naturalnie przygotować pojazd do tej czynności. Nie ma w naszym prawie ograniczeń co do tego, komu możemy składać darowiznę więc procedura nie różni się tutaj. Pierwszym krokiem jest przygotowanie pełnej dokumentacji pojazdu. Potrzebujemy aktualnej polisy OC, karty pojazdu w przypadku jej wydania i dowodu rejestracyjnego. Ponadto musimy pozbyć się z auta wszelkich zastawów bankowych. Auto musi być w pełni nasze i wolne od praw innych podmiotów.

Przekazanie samochodu

Podstawą przekazania auta jest umowa darowizny samochodu wypełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim musi być spisana między wszystkimi właścicielami owego pojazdu i wszystkimi obdarowanymi. Dane i podpis pod umową wymagane są od nich wszystkich. Ponadto potrzebujemy również dokładnych danych identyfikacyjnych takich jak numery rejestracyjne, marka i model, numer VIN i pojemność silnika. Do celów skarbowych potrzeba również podać wartość owego pojazdu. Nie wolno jej również zaniżać, gdyż urzędy dysponują ogólnymi wycenami dla wszystkich pojazdów występujących obecnie na rynku. To wszystko skutkuje brakiem problemów przy rejestracji i składaniu wszystkich opłat skarbowych.