Przechodzę na emeryturę- co muszę wiedzieć?

Osiągniecie określonego wieku emerytalnego to nie jedyny czynnik, który decyduje o przyznaniu emerytury. Przekonują się o tym w szczególności osoby, którym zależy na otrzymaniu tego świadczenia w niedługiej przyszłości. Sama emerytura stanowi comiesięczne świadczenie, jakie otrzymuje pracownik, który osiągnął określony ustawą wiek emerytalny. Na poczet tych wypłat zatrudniony w trakcie wykonywania pracy zawodowej przekazuje część wynagrodzenia, jakie otrzymuje od swojego pracodawcy. Procent od wynagrodzenia wędruje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niższy wiek emerytalny?

Niewiele osób wie, że w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach mogą ubiegać się o świadczenie, jakim jest emerytura pomostowa. Ustawodawca określa, że o pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się w szczególności przedstawiciele takich zawodów, jak hutnicy, górnicy, rybacy morscy, a nawet tancerze. Wówczas obniża się znacząco wiek emerytalny, jaki należy osiągnąć w momencie ubiegania się o przyznanie emerytury pomostowej. Dla mężczyzn jest to 60 rok życia, a dla kobiet 55 rok życia.

Co, jeśli stracę pracę?

Ci, którzy stracili pracę na chwilę przed otrzymaniem emerytury nie muszą się martwić. Ustawodawca przewidział, że w sytuacjach niezależnych od zatrudnionego, a więc między innymi w trakcie ogłoszenia upadłości zakładu pracy zatrudniony po osiągnięciu określonego okresu składkowego może ubiegać się o tak zwane świadczenie przedemerytalne. Szczegółowe wymogi, jakie należy spełnić w tym zakresie określone są w przepisach.

2 komentarze

Dodaj komentarz