Czym jest faktura proforma?

Obecny w Polsce system księgowy jest bardzo skomplikowanym powiązaniem przepisów i praw, których należy przestrzegać. Mowa przede wszystkim o składaniu odpowiednich deklaracji do urzędów, czy odprowadzaniu podatków. Te w głównej mierze dotyczą osiąganych dochodów, od których co miesiąc należy odprowadzić należną państwu kwotę. Podstawą do jej zapłaty są wystawiane faktury sprzedaży, jednakże nie każda z nich zobowiązuje do odprowadzania podatków. O czym w szczególności mowa?

Ważna wiedza księgowa

O tym, że istnieją faktury, od których nie należy odprowadzać podatków do urzędów powinni wiedzieć nie tylko księgowi. Faktura proforma, bo o niej mowa nie stanowi w imię przepisów podstawy podatkowej. Należy ona do form składania oferty handlowej, a to znaczy, że wystawiana jest dla potencjalnych kontrahentów i nie oznacza dla nich obowiązku zapłaty określonej kwoty, a jedynie informuje ich o koniecznych do zapłaty pieniądzach w przypadku dopięcia transakcji. Faktura ta powinna mieć określoną budowę, która cechuje tego typu dokumenty. O czym mowa?

Jaki jest układ faktury?

By faktura zakwalifikowana była do grupy, w której nie należy odprowadzać podatków musi posiadać odpowiednią formę. W nagłówku powinno być jasno wskazane, że dokument ma charakter faktury proforma. Oprócz tego w skład tego pisma wchodzi data oraz miejsce wystawienia, a także strony, których dokument dotyczy. Warto wskazać, jakie towary są potencjalnie sprzedawane, a także jaka jest ich cena. Dopiero wówczas wystawienie faktury nie tworzy obowiązku podatkowego.

2 komentarze

  • Moja żona prowadzi firmę, ale z taką fakturą nie mieliśmy do czynienia.

Dodaj komentarz