Często używane umowy: darowizna auta

Wydawać by się mogło, że jako właściciele majątku mamy prawo dysponować nim w dowolny sposób. Tymczasem przepisy prawa polskiego ściśle regulują kanały przekazywania własnego majątku osobom trzecim. Między innymi dlatego w naszym kraju ustanowiona została instytucja darowizny, której prawidłowe sformułowanie jest bardzo ważne dla jej funkcjonowania. W jaki sposób napisać umowę darowizny, by weszła ona w życie i obowiązywała?

Jak napisać umowę?

Podstawowym elementem umowy darowizny, której przedmiotem jest samochód powinny być data i miejsce podpisania dokumentu oraz szczegółowe oznaczenie osób podpisujących umowę. Ponadto ważny element to dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli zawarcie nazwy samochodu, jego numerów rejestracyjnych, czy roku produkcji. Dodatkowo warto określić także wartość przedmiotu darowizny, a także dzień, z którym wchodzi ona w życie. Ważne będą również oświadczenia darczyńcy i obdarowywanego o byciu właścicielem przedmiotu oraz o jego przyjęciu. Umowa darowizny samochodu sporządzona w ten sposób powinna zostać podpisana przez strony.

Co może być przedmiotem darowizny?

Pojęcie darowizny oznacza przeniesienie własności z przedmiotu należącego do darczyńcy na obdarowywanego. Mowa o nieodpłatnym porozumieniu zawartym między stronami. Sama umowa darowizny może dotyczyć dowolnej części majątku, a więc nie tylko samochodu. Bardzo często przekazywanie majątku na drodze darowizny dotyczy także nieruchomości. Z samym pojęciem darowizny w bliskim stopniu wiąże się pojęcie zachowku, jednakże na temat jego funkcjonowania warto poświęcić oddzielny artykuł.

2 komentarze

Dodaj komentarz