Nie pozwól, by pracodawca Cię oszukał

Dorosłe życie, to obowiązki, z którymi trzeba mierzyć się w codzienności. Należy do nich między innymi praca, którą podejmujemy.

Na rynku istnieje duża różnorodność zakładów pracy- od jednostek wykonujących usługi, poprzez handel, aż do produkcji. Istnieje jednak coś, co łączy je wszystkie- są to przepisy prawa pracy, które obowiązują każdego pracodawcę bez wyjątku. O jakich kwestiach warto pamiętać?

Pracownik chroniony przepisami

Wielu pracodawców praktykowało niegdyś udzielanie umów na czas określony przez cały okres trwania stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w ten sposób miał mniejsze możliwości uzyskania kredytu z banku, a także tracił możliwość stabilności, jaką daje umowa na czas nieokreślony. Obecnie przepisy prawa jasno określają warunki, jakie należy spełnić podczas podpisywania umów z pracownikiem. Jeśli umowa na czas określony zawarta została 3 razy lub łączny okres trwania pracy na ten rodzaj umowy wyniósł dotychczas 33 miesiące- kolejna umowa automatycznie zmienia swoją formę i staje się umową na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę to element, z którym powinien zapoznać się każdy pracownik. W końcu stosunek pracy może ustać w dowolnym momencie, zarówno na wniosek pracownika, jak i pracodawcy. Warto pamiętać, że podczas wypowiedzenia umowy o pracę istnieje obowiązek dopełnienia okresów wypowiedzenia. Jest to czas, w którym pracownik nadal musi wykonywać obowiązki zawodowe i jest on uzależniony od przepracowanych dotychczas lat.

2 komentarze

  • Czekam na swoją umowę na czas nieokreślony. Trzymajcie kciuki!

Dodaj komentarz