Jak można zwalniać pracowników?

O tym, w jaki sposób zatrudniać pracowników musi się często. Wiedza na temat umów, jakie można zaoferować pracownikowi jest powszechna i łatwo dostępna.

Co jednak w przypadku, gdy chcemy zakończyć współpracę z daną osobą? Istnieje kilka sposobów na zwolnienie danej osoby z pracy. Dwoma z nich są wypowiedzenie umowy o pracę oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czym się różnią i co właściwie oznaczają?

Wypowiedzenie umowy

Zaletą wypowiedzenia umowy o pracę dla pracownika jest w szczególności okres wypowiedzenia, jaki przysługuje mu za czas pracy w danym zakładzie. Przykładowo dla umowy na czas nieokreślony mogą to być nawet trzy miesiące! Oznacza to, że jeśli pracownik otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę po 3 latach zatrudnienia ma prawo wykonywać swoją pracę przez kolejne 3 miesiące od otrzymania dokumentu. Dodatkowo przysługuje także czas na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia, który wykorzystywany jest podczas godzin pracy.

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oznacza w praktyce nic innego, jak wspólną zgodę, co do ustania stosunku pracy. Z propozycją zwolnienia może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca. Wówczas nie obowiązują sztywne terminy wypowiedzenia, dlatego należy przypilnować tej kwestii. Jeśli strony porozumienia nie określiły inaczej stosunek pracy ustaje wraz z dniem podpisania dokumentu, a więc przeciwnie niż w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Dodatkowo jesteśmy także zwolnieni z przywileju kilku dni na poszukiwanie nowego miejsca pracy.

2 komentarze

Dodaj komentarz