Spadkobierco, poznaj swoje prawa i obowiązki

Spadek przekazywany jest zazwyczaj w drodze testamentu, jaki zmarła osoba pozostawiła po sobie z dniem śmierci.

Nie jest oczywiście niczym przyjemnym żegnać bliską osobę i nie podlega to dyskusji. Samo otrzymanie spadku lub darowizny podlega jednak w Polsce pewnym przepisom prawa, które szczegółowo regulują prawa i obowiązki spoczywające na spadkobiercy. Co zrobić, by móc pełnoprawnie korzystać z otrzymanego majątku i nie złamać przy tym prawa? Sprawdziliśmy!

Obowiązki względem Urzędu Skarbowego

Podstawowym obowiązkiem, spoczywającym na spadkobiercy jest podatek, jaki musi on odprowadzić od otrzymanej w spadku lub darowiźnie kwoty. Warto jednak wspomnieć, że nie każdy musi rozliczać się w tej kwestii z Urzędem Skarbowym. Wyjątek stanowi tu tak zwana „grupa 0”, czyli osoby najbliższe spadkodawcy. Są to kolejno małżonek, zstępny, wstępny, ojczym, macocha, pasierb i rodzeństwo zmarłej osoby. Przynależność do tej grupy pozwala spadkobiercy na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku podatkowego. Co należy zrobić, by nie obawiać się kar ze strony urzędników?

Terminy i dokumenty

Sama przynależność do grupy 0 w przypadku otrzymania spadku lub darowizny nie wystarcza. Przepisy prawa jasno regulują jakie jeszcze obowiązki należy spełnić, by ubiegać się o całkowite zwolnienie z podatku przekazywanego do Urzędu Skarbowego. Po pierwsze należy dotrzymać ustawowych terminów. Prawo określa, że fakt otrzymania majątku powinnyśmy zgłosić do odpowiedniego urzędu w terminie do 6 miesięcy od jego wystąpienia. Po drugie ważna jest również dokumentacja, składana w urzędzie. Formularz, który obowiązuje w tym przypadku nosi nazwę SD-Z2 i powinien być wypełniony przez spadkobiercę.

2 komentarze

Dodaj komentarz