Umowa o pracę – warto wiedzieć

Mimo, że najbardziej pożądana jest przez pracownika umowa o prace, to od kilku lat coraz częściej zawierane są  umowy cywilnoprawne, które nie dają pracownikom tylu przywilejów.

Zatrudnienie w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, zatem umowy o pracę, zobowiązuje pracownika do wykonywania na rzecz pracodawcy określonej pracy, a z kolei pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za tę pracę. Definicja stosunku pracy wynikająca z art. 22 k.p. określa sam stosunek, bez względu na nazewnictwo umowy. Zatem czy zawarta umowa jest cywilnoprawna czy tez oparta o przepisy prawa pracy decyduje sposób i warunki, w jakich jest wykonywana.

Umowa  o pracę poza określeniem stron umowy, rodzaju umowy i daty zawarcia, warunków pracy i płacy może dodatkowo zwierać i inne zapisy, bardziej szczegółowe. Niemniej konieczne jest oznaczenie w niej rodzaju pracy (stanowisko bądź zawód), miejsce świadczenia pracy (miejsce konkretne bądź obszar działania), wynagrodzenie wraz z dodatkowymi składnikami zmiennymi, wymiar czasu pracy i dzień jej rozpoczęcia.

Rodzaje umów o pracę

Istnieją umowy na czas określony (w tym na czas zastępstwa) i nieokreślony. Rzadko już stosowane są umowy na okres próbny.

Przywilejami pracownika jest płatny urlop wypoczynkowy, prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odpraw i ekwiwalentów i wielu innych należności pieniężnych, w różnych sytuacjach.

Zakończenie pracy

Zwykle ustanie stosunku pracy poprzedzone jest wypowiedzeniem umowy o pracę. To jak wcześniej takie wypowiedzenie trzeba złożyć jest zależne właśnie od rodzaju umowy o prace i okresu zatrudnienia w firmie.

2 komentarze

  • Niestety młodzi pracownicy w prywatnych firmach zwykle zaczynają od umów cywilnoprawnych, nie mają tylu przywilejów. Warto walczyć o etat, bo takie umowy „śmieciowe” często ciągną latami.

  • Umowa o pracę daje jeszcze coś – możliwość zaciągania kredytów hipotecznych, banki nawet długich zleceń nie biorą pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Zastanawiam się, jak walczyć o „przekształcenie” umowy cywilnoprawnej w o prace, jeśli spełnione są wspomniane w tym tekście przesłanki istnienia stosunku pracy?

Dodaj komentarz