Urlop dla taty z tytułu urodzenia dziecka.

Dla każdego rodzica, narodziny dziecka to wielkie wydarzenie. Świeżo upieczona mama sama potrzebuje sporo odpoczynku, po trudach porodu i w takiej sytuacji może liczyć na tatę, który zgodnie z prawem może złożyć wniosek o urlop ojcowski..

 

Czym jest urlop ojcowski.

Urlop ojcowski wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Do 14-dniowego okresu urlopu wlicza się również soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Nie jest on tożsamy z urlopem tacierzyńskim i stanowi odrębne dni wolne. Pracodawca nie ma prawa tacie go odmówić. Urlop można wybrać w całości lub w dwóch częściach po tygodniu. Trzeba jednak pamiętać, iż przepisy narzucają maksymalny termin w którym młody tata musi takowy urlop wykorzystać a jest to do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Jak go otrzymać?

Aby otrzymać urlop ojcowski należy złożyć u pracodawcy stosowny wniosek. Musi on zostać złożony mim tydzień od daty kiedy pracownik zamierza z urlopu skorzystać. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć również akt urodzenia dziecka, który otrzymamy z urzędu.

2 komentarze

  • My nie wiedzieliśmy o takim urlopie, dopiero kadrowa mężowi powiedziała, dostał bez problemu.

  • Niestety czasami pracodawcy próbują ominąć przepisy i odmówić urlopu a nie mogą.

Dodaj komentarz