Zostałaś zwolniona po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego? Pracodawca nie wyraził zgody na urlop wychowawczy?

Prawo pracy chroni kobiety nie tylko przez okres ciąży, ale również po porodzie.

 

Podstawowym atutem umowy o pracę jest zakaz zwalniania kobiet w ciąży.

Beż względu na to czy jest to umow ana czas okreslony czy też nieokreslony, pracodawca nie ma prawa zwolnić ciężarnej. W sytuacji gdy zawarta została umow ana czas określony i termin jej zakończenia przypada przed porodem, umowa automatycznie przedłuża się do dnia porodu.

 

Urlop macierzyński

 

Młodej mamie przysługuje urlop macierzyński tylko w sytuacji kiedy jej umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, lub kończy się  w trakcie tegoż urlopu.

Urlop macierzyński jest przydzielany na określony  okres czasu zgodnie z przepisami kodeksu pracy zarówno mamie jak i tacie. W zależności od tego, który z rodziców złoży odpowiedni wniosek.

 

W świetle prawa rodzic, który chce wrócić do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego ma ku temu pełne prawo, które niestety bardzo często nie jest przestrzegane przez pracodawców.

Prawo jasno określa, w jakich wyjątkowych sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć umowę po urlopie macierzyńskim. Dlatego zanim zdecydujemy się na zgłoszenie sprawy do PiP-u, warto zasięgnąć chociażby  porady prawnika online, aby upewnić czy pracodawca na pewno nie ma prawa do rozwiązania umowy.

 

Urlop wychowawczy

 

Na urlop wychowawczy decyduje się najmniej kobiet, gdyż nie otrzymuje się za ten okres wynagrodzenia. Jednak czas ten liczony jest jako składkowy.

Należy pamiętać o tym, iż pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu wychowawczego.

2 komentarze

  • Mój pracodawca odmówił mi udzielenia urlopu wychowawczego, dobrze wiedzieć że nie ma do tego prawa.

  • Ja po powrocie z macierzyńskiego dostałam wypowiedzenia. Jak się okazało bezprawnie i pracodawca musiał mnie przywrócić

Dodaj komentarz