Pracujesz na umowę o pracę, ale nie do końca wiesz do czego cię ona zobowiązuje a co gwarantuje?

Prawo pracy w ostatnich latach dość mocno się zmieniło, na plus dla pracownika. Jednak nie do końca wszyscy wiemy, czego tak naprawdę te zmiany dotyczą, co niestety przez wielu pracodawców jest wykorzystywane.

Umowa o pracę czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

 

Umowa musi być sporządzona pisemnie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Rodzaje umów o pracę:

umowa na czas nieokreślony,

umowa na czas określony

Największe zmiany dotyczą okresu trwania umów o pracę. Dzięki wprowadzonym zapisom w 2016 roku umowa na czas określony, może być przedłużana max 3 krotnie i w okresie nie dłuższym niż 33 miesiące. Po tym czasie musi zostać zmieniona przez pracodawcę w umowę na czas nieokreślony.

 

Wady i zalety umowy o pracę.

 

Taka forma zatrudnienia gwarantuje nam stałość miesięcznego wynagrodzenia oraz płatny urlop, naliczany według przepisów kodeksu pracy.

Jednak aby skorzystać z urlopu, należy przedłożyć odpowiednio wcześniej pismo z prośbą o jego udzielenie a w sytuacji  absencji, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę.

Obowiązuje nas również adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, który dotyczy obu stron. Może on wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy.

 

Umowa o pracę jako jedyna gwarantuje nam wynagrodzenie na czas choroby, oczywiście udokumentowany odpowiednim drukiem L- 4.

2 komentarze

  • Paweł

    Niestety nie wszyscy pracodawcy przestrzegają okresu wypowiedzenia i podsuwają pod nos rozwiązanie umowy za porozumieniem stron bez jego zachowania, co działa na niekorzyść pracownika.

  • Anita

    Ja niestety nie byłam świadoma, że po określonym stażu pracy przy zwolnieniu z powodu redukcji etatu przysługuje mi odprawa. Co również gwarantuje kodeks pracy, tylko trzeba sobie tego przypilnować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *