Pracujesz na umowę o pracę, ale nie do końca wiesz do czego cię ona zobowiązuje a co gwarantuje?

Prawo pracy w ostatnich latach dość mocno się zmieniło, na plus dla pracownika. Jednak nie do końca wszyscy wiemy, czego tak naprawdę te zmiany dotyczą, co niestety przez wielu pracodawców jest wykorzystywane.

Umowa o pracę czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

 

Umowa musi być sporządzona pisemnie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Rodzaje umów o pracę:

umowa na czas nieokreślony,

umowa na czas określony

Największe zmiany dotyczą okresu trwania umów o pracę. Dzięki wprowadzonym zapisom w 2016 roku umowa na czas określony, może być przedłużana max 3 krotnie i w okresie nie dłuższym niż 33 miesiące. Po tym czasie musi zostać zmieniona przez pracodawcę w umowę na czas nieokreślony.

 

Wady i zalety umowy o pracę.

 

Taka forma zatrudnienia gwarantuje nam stałość miesięcznego wynagrodzenia oraz płatny urlop, naliczany według przepisów kodeksu pracy.

Jednak aby skorzystać z urlopu, należy przedłożyć odpowiednio wcześniej pismo z prośbą o jego udzielenie a w sytuacji  absencji, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę.

Obowiązuje nas również adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, który dotyczy obu stron. Może on wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy.

 

Umowa o pracę jako jedyna gwarantuje nam wynagrodzenie na czas choroby, oczywiście udokumentowany odpowiednim drukiem L- 4.

2 komentarze

  • Niestety nie wszyscy pracodawcy przestrzegają okresu wypowiedzenia i podsuwają pod nos rozwiązanie umowy za porozumieniem stron bez jego zachowania, co działa na niekorzyść pracownika.

  • Ja niestety nie byłam świadoma, że po określonym stażu pracy przy zwolnieniu z powodu redukcji etatu przysługuje mi odprawa. Co również gwarantuje kodeks pracy, tylko trzeba sobie tego przypilnować.

Dodaj komentarz