Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód, to zawsze stresujące wydarzenie dla obojga małżonków. Szczególnie, gdy na świecie są już dzieci, a rozwodzący się małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, należy przygotować  się na dłuższe postępowanie sądowe. Konieczne będzie powołanie świadków, a niekiedy pozyskanie opinii psychologicznych. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy jest to możliwe?

 

Kluczowym aspektem uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie, jest wykazanie, że postępowanie tylko jednego z małżonków doprowadziło do rozpadu związku małżeńskiego. Przez winę należy tu rozumieć zarówno działanie, jak zaniechanie jednego z małżonków, które w konsekwencji prowadzi do naruszenia obowiązków wynikających z założenia rodziny lub ogólnych zasad współżycia społecznego. Co to oznacza w praktyce? Przykładami wyłącznej winy jednego ze współmałżonków mogą być: 

 • Alkoholizm – szczególnie, gdy małżonek nie wyraża chęci podjęcia leczenia; 
 • Hazard – podobnie jak powyżej; 
 • Przemoc fizyczna lub psychiczna w stosunku do drugiego małżonka lub dzieci; 
 • Zdrada; 
 • Brak lojalności wobec drugiego współmałżonka; 
 • Nie przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny, mimo posiadania środków; 
 • Odmowa współżycia – tu jednak należy zwrócić uwagę na przyczynę odmowy.  Jeżeli wynika ona z choroby fizycznej lub zaburzeń psychicznych (o których drugi z małżonków wiedział w momencie zawarcia małżeństwa lub które pojawiły się dopiero w jego trakcie), wówczas wina tego współmałżonka nie jest tak oczywista. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

 

Najbardziej doniosłym skutkiem rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków, jest możliwość ubiegania się o alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Przesłanką do przyznania alimentów jest pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego po orzeczeniu rozwodu. Nie jest tu konieczne, aby małżonek niewinny popadł w niedostatek, czyli aby nie był w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Wystarczy sam fakt obniżenia się stopy życiowej tego małżonka na skutek konieczności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego. 

Warto mieć na uwadze, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie może ubiegać się o alimenty od niewinnego współmałżonka, nawet jeżeli znajduje się w niedostatku. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy warto zdecydować się na to rozwiązanie?

 

Przede wszystkim decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej u adwokata. Podczas rozmowy należy szczerze przedstawić całą sytuację rodzinną. Wówczas adwokat będzie w stanie opracować odpowiednią strategię, a następnie może reprezentować klienta podczas samej rozprawy rozwodowej. Najistotniejsze jest wykazanie, że rozwód wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialnej dla małżonka wyłącznie niewinnego rozkładu pożycia. Niekiedy sytuacja może jednak wyglądać zupełnie inaczej, np. gdy jeden z małżonków jest alkoholikiem lub hazardzistą i trwoni wspólny majątek. Wówczas paradoksalnie, rozwód może polepszyć sytuację drugiej strony. 

Masz wątpliwości? Zobacz artykuły na stronie Kancelarii https://dm-adwokaci.pl

Praca musi być przede wszystkim bezpieczna

Każdego roku z powodu zaniedbań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w podczas pracy, ginie w czasie je wykonywania kilkadziesiąt osób. Przyczyny tych tragedii powtarzają się. To nieużywanie lub brak środków ochrony indywidualnej, brak nadzoru i zgoda na odstępstwa od przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szwankuje też brak lub niewłaściwe przeszkolenie oraz zły wybór środków ochrony zbiorowej.

Obowiązek prawny zabezpieczeń spoczywa na pracodawcy

Niestety nadal sporo przedsiębiorców oszczędza na bezpieczeństwie pracy. Gdy tymczasem przepisy BHP mówią wyraźnie, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek prawny zabezpieczeń. Od odpowiedniego kasku i ubioru, po pracę na ekstremalnych wysokościach. Badania wielu krajów Unii Europejskiej wskazują, że tylko powszechnie stosowana przez pracowników asekuracja indywidualna i zbiorowa może w zasadniczy sposób doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków. I każdy pracodawca, który musi zawsze wybrerać takie środki, aby asekuracja była właściwe do charakteru i miejsca wykonywania pracy.

Oczywiście na przykład kask z odpowiednim certyfikatem to podstawa bezpieczeństwa. Ale często on nie wystarczy. Obowiązek prawny zabezpieczeń, o którym mówią przepisy BHP obejmuje również bardziej złożone metody.

Balustrady i siatki to dobra asekuracja

Podstawowym środkiem ochrony zbiorowej są na przykład balustrady, które należy stosować nie tylko do zabezpieczania stanowisk pracy, ale także dróg komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów w ścianach i stropach, a także do ogrodzenia stref niebezpiecznych, wykopów, dołów na wapno i tak dalej.

Składa się ona z deski krawężnikowej i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Miejsce pomiędzy deską krawężnikową a poręczą również wypełnia się tak, aby uniemożliwić na przykład upadek z wysokości. Coraz popularniejsze są też siatki bezpieczeństwa Mogą być pionowe lub poziome.

Szelki moga uratować życie

Odpowiednia asekuracja, która może uratować życie, to również szelki bezpieczeństwa, czyli uprzęże, których zadaniem jest powstrzymywanie upadku. Wszystkie muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN361. Wykorzystywanie jako zabezpieczenia innych uprzęży, na przykład. wspinaczkowych jest niedozwolone. .

Szelki posiadają taśmy oraz klamry regulacyjne. Aby ratowały w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń muszą być odpowiednio dobrane i dopasowane do użytkownika.

Drabiny przenośne to cały czas podstawowe urządzenia stosowane przez pracowników nie tylko przy pracach budowlanych, ale też w przypadku innych robót. Trzeba pamiętać, iż używanie ich jest możliwe, gdy nie można dostać się gdzieś w inny bardziej bezpieczny sposób. Często jedynym możliwym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa pracy na drabinach przenośnych jest właściwie wyszkolenie pracownika i odpowiedni nad nim nadzór. Oczywiście i w takim przypadku praca może być zabezpieczana środkami ochrony indywidualnej, ale nie zawsze możliwe jest zainstalowanie na głową pracownika urządzeń samohamownych lub samozaciskowych.

Przede wszystkim ciągle też ważny jest zdrowy rozsądek pracownika i umiejętność przewidywania zagrożeń. To najlepsza asekuracja.

Więcej na temat asekuracji i zabezpieczeń znajdziesz na stronie partnera https://asekuracje.pl/

Jak wyglądają prawa do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Prawa do opieki nad dzieckiem to w obszarze prawa rodzinnego temat, który wzbudza bardzo duże emocje. Sami rodzice najczęściej nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z tego rodzaju zagadnieniami, zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym.

Niestety, ale takie sprawy są w większości przypadków dość przykre, ponieważ wymagają zgromadzenia twardych dowodów, a także przetrwania okresu postępowania sądowego.

Warto w takich momentach korzystać z pomocy prawnej, ponieważ adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinnym oferują szeroką pomoc, nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Pracownicy kancelarii adwokackiej zawsze kierują się dobrem dzieci oraz etyką zawodową.

W jaki sposób ustalane są kontakty rodzicielskie?

Sąd na podstawie zebranych dowodów nie tylko unieważnia związek małżeński, ale także decyduje o kontaktach rodziców z dziećmi. Może on zadecydować o tym, że jedna ze stron otrzyma pełne prawa do opieki nad dziećmi, natomiast drugi rodzic będzie miał te prawa ograniczone.

Szeroki zakres spraw rodzicielskich dotyczy najczęściej pozbawienia opieki nad dzieckiem, ograniczeniem opieki, zawieszeniem władzy rodzicielskiej oraz ustaleniem kontaktów z dziećmi. Każda profesjonalna kancelaria prawna oferuje profesjonalne i kompleksowe prowadzenie spraw związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej, opieki oraz widywania się z dziećmi.

Najczęściej sprawy rodzicielskie prowadzone są pod względem:

 • pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia opieki nad dziećmi,
 • oraz wspólnym wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Czym różnią się kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska?

Warto wiedzieć, że władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwa różne pojęcia funkcjonujące w prawie rodzinnym. Każdy doświadczony adwokat wytłumaczy rodzicom dokładnie te dwa różne sformułowania.

Jeśli chodzi o władzę rodzicielską, to jest to zestaw praw oraz obowiązków, które rodzic może podjąć się wobec dziecka. Chodzi tutaj o decyzje podejmowane względem nauki, mieszkania oraz zarządzania majątkiem.

Natomiast w przypadku kontaktu z dziećmi jest to prawo, które umożliwia komunikowanie się oraz bezpośrednią styczność z dzieckiem. Do tej definicji oprócz kontaktów osobistych, doliczamy również korespondencję mailową, internetową oraz rozmowy telefoniczne.

Czy dobrym rozwiązaniem jest opieka naprzemienna?

W obecnych czasach sądy wielokrotnie decydują się na to, aby orzec naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Głównie spowodowane jest to tym, że w ten sposób małoletni może zachować równowagę pomiędzy relacją z ojcem, jak i z matką.

Czytaj dalej na stronie Adwokatów: https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku-rozwodowym/


Taka opieka powoduje to, że dziecko naprzemiennie przebywa raz u jednego rodzica, a raz drugiego. Warto jednak mieć na uwadze to, że trzeba w takim przypadku realizować obowiązek szkolny dziecka tylko w jednej placówce. Dlatego, żeby uzyskać taką opiekę, trzeba mieszkać w tej samej miejscowości lub niedaleko od siebie, ponieważ małoletni ciągle się przemieszcza, co może być niekorzystne dla jego zdrowia psychicznego.

Niezależnie od zaistniałego problemu, zawsze warto kontaktować się z doświadczoną kancelarią prawną, gdzie uzyskamy szybkie i profesjonalne wsparcie. Pomoc prawna specjalistów to najlepsze rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach, które mogą okazywać się bez wyjścia. Z usług adwokatów można korzystać osobiście, telefonicznie albo przez internet.

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy jest zdarzeniem, o którym w miarę otwarcie się mówi zaledwie od kilku lat. Jednak pomimo zdefiniowania samego zjawiska cały czas jest on niezwykle trudny do udowodnienia. Ofiary mobbingu nie wiedzą gdzie go zgłosić, jak postępować po jego zgłoszeniu i jak się przed nim chronić. Mobbing w miejscu pracy to swoisty terror psychiczny, jeden z kierunków prześladowania pracownika i wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji w hierarchii zawodowej. 

Adwokat Wrocław prawo pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy traktuje mobbing jako obraźliwe zachowanie, mściwe i okrutne, upokarzające szkodzenie danemu pracownikowi lub całej grupie. Mobbing charakteryzuje się werbalizacją negatywnych komunikatów, krytyką, społeczną izolacją pracownika, ale też plotkowaniem, rozprowadzaniem nieprawdziwych i krzywdzących informacji o pracowniku. 

Tego rodzaju zachowanie preferowane przez zwierzchnika stanowi narzędzie służące do wywierania presji na pracowniku. Presja powstaje po to, by zmusić pracownika do większej efektywności pracy, wymusić na nim uległość, izolować go od innych pracowników. Do mobbingu dochodzi najczęściej wówczas, gdy miało miejsce zdarzenie, które skonfliktowało strony i w konsekwencji następuje szykanowanie pracownika. 

Metody mobbingu w pracy 

Mobbing może mieć charakter bezpośredni i pośredni. W drugiej technice, pracownik nie ma bezpośredniego kontaktu z szykanującą go osobą, dotykają go raczej skutki nieetycznych i zamierzonych działań przełożonego. Mobbing wyraża się poprzez: 

Upokarzanie pracownika techniką:

 • zniesławiania go
 • wyśmiewania publicznego
 • sarkazmu
 • publicznego krytykowania wyglądu

Zastraszania pracownika techniką:

 • zakazu robienia przerw pod karą wyrzucenia z pracy
 • gróźb
 • wulgaryzmami
 • przemocą fizyczną
 • straszeniem zwolnieniem z pracy
 • pracą nadliczbową

ale też:

 • pomniejszając kompetencje pracownika
 • izolując go
 • poniżając
 • utrudniając wykonywanie obowiązków w pracy

Prawo pracy Wrocław

Na gruncie polskiego prawa pracy mobbing w pracy jest cały czas pojęciem nowym, dlatego nie dorobiło się jeszcze jasno określonych kryteriów, które umożliwiłyby bezstronnie oddzielić zjawisko mobbingu od relacji stosunku pracy, dyscypliny w pracy czy egzekwowania poleceń. Niemniej polskie sądy coraz surowiej karzą sprawców mobbingu w pracy zasądzając na ich niekorzyść wysokie odszkodowania. 

Najsurowsze na świecie prawo  penalizujące mobbing ma Francja. Tamtejsze sądy nie tylko karzą sprawców wysokimi grzywnami, ale zamykają ich w więzieniach. Tak wysokie kary wynikają z prowadzonych we Francji długoterminowych badań nad zjawiskiem mobbingu potwierdzających dalekosiężne skutki, jakie mobbing wywiera na jego ofiarach. Osoby poddawane mobbingowi w długim okresie czasu płacą za to utratą zdrowia, dobrego samopoczucia a nawet próbami samobójczymi. 

Mobbing w pracy można udowodnić, poprzez staranne gromadzenie dowodów bezpośrednich i pośrednich. Należy spisywać każdy akt przemocy, której dopuszcza się zwierzchnik, każdą próbę nękania. Dobrym dowodem będą nagrania czy zdjęcia dokumentujące zjawisko mobbingu w pracy. 

Dlaczego warto mieć adwokata na rozprawie rozwodowej?

Jednym z najważniejszych argumentów, dla którego warto zatrudnić dobrego adwokata na sprawę rozwodową, jest to, że znacznie szybciej można zakończyć całe postępowanie. Prawnik przygotuje kompletny pozew o rozwód ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, dzięki czemu sprawy formalne zostaną błyskawicznie załatwione i nie trzeba będzie uzupełnianie braków, które przedłużą całą sprawę.

Czy trzeba być obowiązkowo w sądzie na rozprawie o rozwód?

Zawsze, gdy decydujemy się na to, aby zatrudnić dobrego adwokata rozwodowego to na sali sądowej musimy pojawić się tylko raz w celu przesłuchania. Na kolejnych już procesach będzie nas reprezentował mecenas. Przygotuje on niezbędne wnioski, opinie, dowody i inne dokumenty oraz udzieli niezbędnych i wyczerpujących informacji sędziemu.

Oczywiście każdy sam decyduje o tym, czy chce pojawić się na swojej sprawie rozwodowej. W końcu klient sam najlepiej wie, jak wyglądało jego pożycie małżeńskie i jakie występowały w nim problemy. Jednak istotne jest to, że większość osób nie chce ponownie spotykać się ze swoim byłym partnerem, ponieważ jest to nieprzyjemna i dodatkowo stresująca sytuacja. Dlatego warto w takich momentach powierzyć wszystkie czynności swojemu pełnomocnikowi.

Profesjonalizm adwokata rozwodowego podczas procesu.

Sprawa rozwodowa może mieć bardzo poważne konsekwencje. W większości przypadków jedna ze stron zostaje obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Warto więc w takich sytuacjach mieć do swojej dyspozycji doświadczonego prawnika, który będzie pomagał wyjaśnić skomplikowane zagadnienia oraz zrobi wszystko, aby wyrok był dla nas jak najkorzystniejszy.

Adwokat z doświadczeniem doskonale wie, jakie instrumenty procesowe wykorzystać, które wnioski będą niezbędne oraz w jakiej formie je przedstawić. Muszą być one również przygotowane i złożone we właściwym czasie. Nawet jeden niewielki błąd może doprowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego pomoc specjalisty od prawa jest nieoceniona.

Przykładem może być zasada prekluzji dowodowej, która mówi o tym, że wszystkie dowody powinny zostać złożone już w pierwszym piśmie procesowym. Niestety wiele osób o tym nie wie i naraża się na przegraną. Tylko adwokat może dopilnować, aby wszystko zostało przygotowane właściwie i w odpowiednim czasie.

Sprawiedliwa ocena wyroku i odwołanie.

Adwokat w Katowicach pomaga także swojemu klientowi przesłuchiwać świadków. Przygotuje dla nich najważniejsze pytania, aby zdobyć jak najlepsze odpowiedzi. Przy takich czynnościach można osobiście uczestniczyć, ale trzeba w takiej sytuacji panować nad nerwami i stresem.

Po zapadnięciu wyroku prawnik będzie mógł realnie ocenić czy orzeczenie sądu jest sprawiedliwe i w razie wątpliwości złożyć odwołanie. Apelacja musi być przygotowana w profesjonalny sposób, aby osiągnąć pożądany efekt, dlatego powinien zająć się tym tylko i wyłącznie specjalista rozwodowy. Sporządzenie takiego pisma wymaga odpowiedniej wiedzy oraz przygotowania, a nie spełnienie wszystkich wymogów spowoduje to, że sprawę najprawdopodobniej przegramy.

Więcej na stronie: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-katowice/

Odpowiedzialność‌ ‌za‌ ‌błąd‌ ‌medyczny‌

W mediach co jakiś czas usłyszeć można o błędach medycznych, które przyczyniły się do zdecydowanego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów lub nawet ich zgonów. Czy za błąd medyczny pacjentowi przysługuje odszkodowanie? Weryfikujemy informacje na temat błędów medycznych i możliwych odszkodowań.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na różnice między błędem medycznym a błędem lekarskim. Słów tych często używa się zamiennie, jednak nie są one równoznaczne. Błąd lekarski może popełnić wyłącznie osoba będąca lekarzem. Błąd medyczny jest szerszym pojęciem. Mogą go popełnić nie tylko lekarze, ale również osoby pełniące zawody związane z medycyną. Oznacza to, że błąd medyczny może zostać popełniony arówno przez lekarza, jak i np. pielęgniarkę czy położną. Błąd medyczny jest to nieumyślne działanie, ale również zaniechanie działania przez osobę wykonującą zawód medyczny, które powoduje powstanie szkody u pacjenta.

Podział błędów medycznych

W literaturze wyróżnia się kilka rodzajów błędów medycznych. Poszczególne kwalifikacje czasem różnią się od siebie. 4 główne typy błędów medycznych to błędy diagnostyczne, terapeutyczne, organizacyjne i techniczne. Poza nimi można spotkać się również z wyróżnieniem błędów rokowania oraz błędów informacyjnych. 

Błąd diagnostyczny

Błąd diagnostyczny to błąd medyczny, który polega na stwierdzeniu nieprawidłowej diagnozy oraz wadliwej oceny stanu zdrowia pacjenta mimo poprawnych badań diagnostycznych. W przypadku błędu diagnostycznego może dojść do nieprawidłowej oceny polegającej na uznaniu, że pacjent choruje podczas gdy naprawdę jest zdrowy lub uznaniu, że jest on zdrowy podczas gdy tak naprawdę choruje. Wyróżnia się również trzeci typ błędów diagnostycznych. Jest to błąd mieszany. Polega on na prawidłowym rozpoznaniu, że pacjent jest chory, natomiast błędnym rozpoznaniu choroby. Pierwszy rodzaj błędu nazywa się błędem pozytywnym. Raczej rzadko jest on przyczyną domagania się odszkodowania. Wyjątkiem są natomiast sytuacje, w których to nieprawidłowe leczenie na nieistniejącą chorobę powoduje u pacjenta negatywne konsekwencje zdrowotne.

Źródłem błędu diagnostycznego może być np. pobieżne i niedokładne zbadanie pacjenta, a także nieprzeprowadzenie koniecznych badań. Według niektórych stanowisk uznaje się, że odpowiedzialność lekarza za błąd diagnostyczny jest całkowicie wyłączona lub ograniczona jedynie do przypadków, które są najbardziej rażące. Błędy diagnostyczne bardzo często pojawiają się w chirurgii, położnictwie, ginekologii, a także kardiologii. Z nieodpowiednim rozpoznaniem choroby pacjenta bardzo często wiąże się również źle dobrana terapia. 

Błąd terapeutyczny 

Ten rodzaj błędu związany jest z czynnościami będącymi skutkiem źle postawionej diagnozy. Bardzo często błąd terapeutyczny jest kontynuacją błędu diagnostycznego. Może jednak wystąpić również pomimo dobrze postawionej diagnozy. Błędem terapeutycznym w takiej sytuacji będzie np. przepisanie lekarstw źle dobranych do choroby pacjenta, a także przeprowadzenie zabiegu operacyjnego wbrew istniejącym przeciwwskazaniom. Wśród błędów terapeutycznych wyróżniamy błędy działania, a także błędy zaniechania. Do błędów działania może należeć np. nieprawidłowe dawkowanie leków polegające na przepisaniu nieodpowiedniego leku, błędne informacje na temat jego stosowania, jak i również stosowanie dawki zbyt dużej lub zbyt małej. 

Błąd techniczny

Techniczny błąd medyczny to błąd, który powstaje podczas zabiegów operacyjnych — zarówno operacji chirurgicznych, jak i np. operacji plastycznych. Błąd techniczny będzie zatem efektem niewłaściwego postępowania pracownika medycznego, biorącego udział w operacji. Efektem błędu technicznego bardzo często jest poważny uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub jego zgon. Błędem technicznym może być np. pomylenie tożsamości pacjentów zakwalifikowanych do operacji. Często są one klasyfikowane jako pomyłki lub zaniedbania. Może się jednak zdarzyć, że błąd techniczny będzie miał poważne konsekwencje np. w postaci śmierci pacjenta. 

Błąd organizacyjny

Ten rodzaj błędu medycznego jest powiązany z organizacją szpitala. Błędem organizacyjnym może być np. nieodpowiednie obsadzenie stanowisk pracy, ale również korzystanie ze sprzętu, który jest niesprawny. Błąd organizacyjny zazwyczaj nie wiąże się z odpowiedzialnością lekarzy. Odpowiedzialność ponoszą natomiast osoby zarządzające placówkami medycznymi. Błędy organizacyjne mogą popełnić osoby, które w danej pracy pełnią funkcje organizacyjne, niezależnie od ich kwalifikacji. Wśród błędów organizacyjnych wymienia się m.in. zakażenia szpitalne. 

Błędy rokowania i błędy informacyjne

Są to rodzaje błędów medycznych, wymieniane tylko w niektórych kwalifikacjach. Błąd rokowania nazywany jest inaczej błędem prognostycznym. Polega on na nieprawidłowej prognozie stanu zdrowia pacjenta. Prognoza ta może dotyczyć wyzdrowienia szybszego lub wolniejszego, niż będzie to miało miejsce w rzeczywistości. Efektem błędu prognostycznego bardzo często jest dobranie niewłaściwej metody leczenia. W przypadku błędów rokowania wyróżnia się dwa stanowiska. Według jednego z nich błędy rokowania raczej nie prowadzą do dalszych negatywnych następstw. Drugi pogląd z kolei głosi, że błąd ten zawsze negatywne następstwa wywołuje. Zazwyczaj błędy rokowania nie są błędami występującymi samodzielnie, lecz efektem wcześniejszych błędów — diagnostycznych lub terapeutycznych. Błędy informacyjne z kolei polegają na nieinformowaniu pacjenta o stanie jego zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych, zastosowanym leczeniu, a także o wynikach leczenia oraz rokowaniu. Błąd ten nie przyczynia się jednak automatycznie do powstawania roszczeń o zadośćuczynienie. Powstanie takiego roszczenia jest możliwe jednak w sytuacji, w której powstaje szkoda.

Czy mogę domagać się odszkodowania za błąd medyczny?

Pierwszym krokiem, by uzyskać odszkodowanie za powstałe błędy medyczne, jest ustalenie podmiotu, który za błędy te ponosi odpowiedzialność. Jak zaznacza adwokat Krzysztof Śpiewak (kancelaria adwokacka Poznań), podmiotami tymi mogą być nie tylko lekarze. Należą do nich również członkowie personelu medycznego, ale także placówka medyczna. Odpowiedzialność, jaką ponoszą lekarze, bardzo często różni się w zależności od umowy, na mocy której ich zatrudniono. Jeżeli lekarza zatrudniono na podstawie umowy o pracę, pacjent może skierować się do szpitala, będącego pracodawcą lekarza. Jeśli lekarza zatrudniono natomiast na podstawie umowy „kontraktu”, odpowiada on solidarnie ze szpitalem.

Jeśli osoba poszkodowana zamierza pozwać szpital lub lekarza, to na niej spoczywa ciężar dowodu. Oznacza to, że to właśnie poszkodowany musi udowodnić winę leżącą po stronie szpitala lub lekarza. Jeżeli postępowanie lekarza czy pracownika medycznego przyczyniło się np. do pogorszenia stanu zdrowia, czy nawet uszkodzenia ciała, osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania za krzywdę, której doznała. Odszkodowanie obejmuje koszty będące efektem doznanej krzywdy. Może należeć do nich m.in. zwrot kosztów, które poniesiono w związku z koniecznością udania się na rehabilitację. W celu określenia wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę intensywność cierpień, których doznał pacjent, a także ich rodzaj i charakter. 

Jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie, powinniśmy zebrać z placówek, w których się leczyliśmy, całą dokumentację medyczną. Mogą należeć do niej np. informacje na temat stosowanego leczenia, rozpoznanych chorób oraz pobytu w szpitalu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zdarzały się sytuacje fałszowania dokumentacji przez szpitale w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Takie przypadki sprawiały, że w Polsce zaufanie do lekarzy (ufa im 57% Polek i Polaków) jest niższe względem średniej europejskiej (80% – dane na rok 2013). Aby uzyskane odszkodowanie było odpowiedniej wysokości, niezwykle ważne jest zebranie również faktur i rachunków. Stanowią one potwierdzenie strat, których doznało się w wyniku błędu. 

Postępowanie

Roszczeń z tytułu zaistnienia błędu medycznego można dochodzić poprzez sądowe postępowanie cywilne, a także administracyjne postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisje takie ustalają, czy zdarzenie powodujące powstanie szkody majątkowej lub niemajątkowej, było błędem medycznym. Możliwe jest również postępowanie karne przeciwko lekarzowi, jednak w tego typu przypadku postępowania, wina lekarza nie może budzić wątpliwości. W przypadku procesu cywilnego natomiast wystarczające jest samo uprawdopodobnienie się określonego związku przyczynowego. Dzięki temu postępowanie jest zdecydowanie prostsze. Podczas procesu karnego weryfikuje się, czy postępowanie lekarza lub innego pracownika medycznego było zgodne z obowiązującym w momencie wydarzenia stanem wiedzy medycznej. Odpowiedzialność karna lekarzy może dotyczyć narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.160 § 3 k.k.), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.), naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia (art. 157 k.k.), a także nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.).

Wysokość odszkodowania

Przyznawane przez sądy odszkodowania zazwyczaj wahają się od kilku tysięcy złotych do nawet kilkuset tysięcy. Jeśli chcemy dochodzić naszych roszczeń, związanych z powstaniem błędu medycznego, możemy dochodzić ich z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, zadośćuczynienia za zawinione naruszenie praw pacjenta, a także o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. 

Bardzo często zdarza się, że błąd medyczny związany jest ze skutkami, które odegrają bardzo dużą rolę w przyszłym życiu pacjenta. Zgodnie z prawem jednak możliwe jest orzeczenie odszkodowania wyłącznie za szkody, które znane są przed datą orzeczenia. Możliwe jest jednak powstanie szkód przyszłych, widocznych po dacie orzeczenia, które ujawnią się w przyszłości. Szkody tego typu można pokryć poprzez odszkodowanie przybierające postać renty. Możliwe jest również domaganie się odszkodowania związanego z koniecznością zmiany zawodu. 

Niestety całkowite wyeliminowanie błędów medycznych jest niemal niemożliwe. Mimo to podejmuje się coraz nowsze kroki, by błędy medyczne miały jak najmniej dotkliwe skutki, a w przypadku ich wystąpienia, by poszkodowanemu pacjentowi jak najlepiej wynagrodzić doznane krzywdy.

Adwokat wspiera klienta w sprawie rozwodowej

  Małżonkowie nie widząc możliwości dalszego trwania ich małżeństwa decydują się na rozwód. Gdy doszło do trwałego rozpadu pożycia jedna ze stron udaje się do adwokata, który informuje o możliwości otrzymania rozwodu, przebiegu sprawy rozwodowej oraz o strategii, która będzie najkorzystniejsza w danym przypadku. Emocje towarzyszące ustalaniu podziału opieki na dziećmi, dokonaniu podziału majątku powodują, że małżonkowie tracą obiektywizm i potrzebny jest ktoś postronny, który potrafi podejmować konstruktywne decyzje.Taką osobą jest prawnik, który przyjmuje klientów w kancelarii adwokackiej i udziela porad prawnych.

Sprawy rozwodowe prowadzone przez radcę prawnego

  Sprawa rozwodowa wymaga specjalistycznego podejścia, analizy sytuacji klienta, dokumentacji, która może posłużyć do sprawnego przejścia przez wszystkie etapy rozwodu. Doświadczenie radcy prawnego przydaje się w podejmowaniu kluczowych decyzji na przykład sposobu rozwiązania małżeństwa: orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie jednego z małżonków. Jeżeli jedna ze stron nie chce uczestniczyć w rozprawach sądowych może uczynić prawnika swoim pełnomocnikiem, który będzie go reprezentował na każdej rozprawie sądowej oraz w kontaktach ze wszystkimi organami. Radcę prawnego obowiązuje zachowanie tajemnicy i zgodnie z etyką zawodową może zagwarantować swoim klientom całkowitą dyskrecję.

Sprawa rozwodowa z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym przebiega szybciej i bezstresowo

  Byli małżonkowie powinni uzgodnić podział obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi. Jeżeli nie potrafią znaleźć porozumienia, dużym wsparciem może być adwokat, który staje się negocjatorem między stronami i wypracowuje konsensus. Rozpad małżeństwa nie powinien wpływać negatywnie na relację rodziców z dziećmi i prawnik dokłada wszelkich starań, aby tego uniknąć. Prowadzone mediacje służą sprawnemu i spokojnemu przebiegowi sprawy rozwodowej w sądzie, podczas której zapadają najważniejsze decyzje dla obydwu stron. Korzystając z pomocy kancelarii można liczyć na sprawiedliwy podział majątku, adwokat ma wiedzę zawodową, dlatego nie działa szablonowo, ale stara się doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść swojego klienta. Masz wątpliwości? https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/ Sprawdź informację na stronie Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Etapy przebiegu rozwodu

  Konsultacje udzielane przez prawnika wiążą się z wysłuchaniem klienta, omówieniem sprawy, sporządzeniem pozwu i złożeniem go w imieniu klienta w sądzie.Taki dokument musi zawierać wszystkie szczegóły potwierdzające trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Po zarejestrowaniu sprawy o rozwód w sądzie, następuje rozpatrzenie pozwu pod względem formalnym, odpis tego dokumentu zostaje przesłany do pozwanego, który ma najczęściej 14 dni na wypowiedzenie się w tym zagadnieniu. Następnie pozwany składa odpowiedź na pozew, którą otrzymuje powód.

  Taki dokument zawiera stanowisko pozwanego w konkretnych zagadnieniach, ma także możliwość przedstawiania dowodów. Małżonkowie mogą zostać skierowani do mediatora w celu wypracowaniu kompromisu. Może odbyć się niejawne posiedzenie sądu, na którym sędzia dokonuje zabezpieczenia alimentacyjnego. Podczas pierwszej rozprawy sędzia może rozstrzygnąć sposób kontaktów rodziców z dziećmi, orzec miejsce ich pobytu. Adwokat uczestnicząc w sprawie rozwodowej wspiera swojego klienta podczas ataków ze strony przeciwnej, odpiera je i przedkłada dowody. Po wydaniu wyroku o rozwodzie w sądzie I instancji i braku wniesienia apelacji, staje się on prawomocny. Jednak w przypadku złożenia apelacji kolejna rozprawa będzie prowadzona w sądzie II instancji.

Pomoc prawnika w firmie?

  Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy skierowana jest zarówno do pracowników, którzy czują się pokrzywdzeni jak również do pracodawców będących w sporze z zatrudnionym personelem. W rozwiązywaniu konfliktów, negocjowaniu, wsparcia udziela adwokat w Poznaniu prawo pracy należy do zakresu jego działalności, posiada w tej kwestii duże doświadczenie zawodowe. W dobrej sytuacji są osoby, które lubią swoją pracę, mają normalne relacje ze współpracownikami, przełożeni nie mają wygórowanych wymagań niewspółmiernych do zarobków. Ale często pojawią się, nieprzyjemne sytuacje, które może rozwiązać, tylko profesjonalista, adwokat w Poznaniu od prawa pracy.

Sprawy, w których warto skontaktować się z adwokatem – Poznań prawo pracy

  Doświadczony adwokat w Poznaniu prawem pracy zajmuje się podczas świadczenia wielu porad prawnych oraz innych usług dla osób prywatnych i prawnym. Sytuacje, w których może być wymagana ugoda, dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Podstawy odwołania się do sądu przez pracowników

 • Niesłuszne zwolnienie z pracy. Obejmuje to zwolnienia z pracy w momencie likwidacji przedsiębiorstwa, aby nie wypłacać świadczeń. Sankcja dyscyplinarna, która nie ma podstaw np. zwolnienie z powodu nieobecności w pracy, gdy udokumentowano chorobę lub obrażenia.
 • Brak wypłaty wynagrodzeń. Nie wypłacanie należnych pracowników wynagrodzeń jest niezgodnym z prawem postępowaniem krzywdzącym pracowników. Naruszenie warunków zatrudnienia jest obarczone odpowiedzialnością cywilną i może wiązać się z odszkodowaniem.
 • Naruszenie warunków umowy o pracę: przymus wykonywania pracy nieokreślonej w umowie, nieregularne godziny pracy. Zmiana warunków zatrudnienia nieuzgodniona z pracownikiem.

Podstawy do złożenia wniosku do sądu przez pracodawcę:

  Zdarza się, że pracodawca jest stroną pokrzywdzoną, może on także skorzystać z pomocy prawnej, której udzieli adwokat w Poznaniu – prawo pracy łamane przez pracowników.

 • Uszkodzenie własności przedsiębiorstwa. Na przykład pracownik nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i zniszczył sprzęt, wyjechał w podróż służbową i zgubił laptop, smartfon należący do firmy. W każdym takim przypadku pracownik ponosi odpowiedzialność.
 • Ujawnienie tajemnicy służbowej – korporacyjnej. Pracownik ponosi odpowiedzialność, gdy np. doprowadził do utraty klientów firmy, ujawnienia nowych rozwiązań technologicznych. Ujawnienie mogło zostać dokonane w dowolnej formie: pisemnej, ustnej, drogą elektroniczną.
 • Niewłaściwe wykorzystanie powierzonych obowiązków zawodowych (nadużywanie władzy) – wchodzenie w kompetencje innej osoby, wykorzystywanie gróźb do osiągnięcia pożądanego rezultatu, podejmowanie nielegalnych decyzji, których konsekwencje zostają zrzucone na innych pracowników.

 W takich sytuacjach i problemach na linii pracodawca – pracownik, rolę negocjatora może pełnić adwokat w Poznaniu d/s prawa pracy.

Usługi w zakresie prawa pracy – Wrocław

 Działania adwokata specjalizującego się w prawie pracy we Wrocławiu obejmują kilka etapów

 • Konsultacja. Adwokat zagłębia się w problem klienta i opracowuje odpowiednią strategię obrony. W przypadku prawa pracy we Wrocławiu konieczne jest podanie pełnych informacji na temat problemu.
 • Zbiór dokumentów. Ustalenie szczegółowej listy dowodów w przypadku sporów sądowych zależy od rodzaju sporu pracowniczego. Jednak nie przestrzeganie wymagań procesowych spowoduje, że sąd odmówi zaspokojenia roszczeń.
 • Negocjacje. Adwokat biegły w prawie pracy we Wrocławiu zajmuje się sporami pracowniczymi i pierwszym jego działaniem jest polubowne rozstrzygnięcie sporu, porozumienie się z pozwanym. Jeżeli strona nalega na postępowanie w sądzie występuje z pozwem.
 • Reprezentowanie w sądzie. Adwokat chroni klienta na rozprawie sądowej, korzystając ze swojego doświadczenia zawodowego. Dowodzi przed sądem, że prawa jego klienta zostały naruszone.
 • Jeżeli pozwany sprzeciwia się roszczeniu, wówczas adwokat w sprawie o łamanie prawa pracy we Wrocławiu uczestniczy w postępowaniu, dopóki nie osiągnie pełnego rozwiązania konfliktu pozytywnym skutkiem dla swojego klienta.
 • Działalność wykonawcza. Kontakty z komornikiem do czasu pełnego wykonania decyzji podjętej przez sąd.

  Adwokat z doświadczeniem w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw, od samego początku jest w stanie przeanalizować sytuację i nakreśli taką taktykę działań, która gwarantuje sukces.

Stwierdzenie nabycia a odrzucenie spadku

Śmierć spadkodawcy rozpoczyna proces dziedziczenia. Następuje on wprost z mocy prawa, a jego otwarcie nie wiąże się z koniecznością wytwarzania dodatkowej dokumentacji. Spadkobiercy nierzadko są zdezorientowani i nie mają pojęcia, jakie właściwie czynności powinni podjąć, aby uzyskać prawo do schedy. Polski system prawny nie zawiera przepisu, który nakładałby na nich jakiekolwiek obowiązki z tym związane. Rodzi się zatem pytanie – co to jest stwierdzenie nabycia spadku? W jakich sytuacjach może się przydać?

Stwierdzenie nabycia spadku – czym jest i kiedy może okazać się niezbędne?

Zgromadzony przez zmarłego majątek przechodzi z mocy prawa na jego spadkobierców. Dziedziczenie rozpoczyna się z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku jest dokumentem jedynie poświadczającym stan faktyczny. Wydawany jest przez właściwy sąd i stanowi potwierdzenie, iż do dziedziczenia doszło. Jego posiadanie nie jest ani wymagane, ani konieczne. Do czego zatem służy? W ramach postępowania przed sądem dochodzi do wyjaśnienia i usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, które powstały w rezultacie otwarcia spadku, takich jak np.:

 • ustalenie ostatecznego kręgu spadkobierców,
 • udział poszczególnych osób w dziedziczeniu schedy,
 • uwzględnienie w procedurze ewentualnych aktów zrzeczenia się praw do spadku przez uprawnione do tego osoby (odrzucenie spadku).

Dokument tego rodzaju może zostać sporządzony w kancelarii notarialnej. Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku najczęściej związany jest z istotnymi przeszkodami, które uniemożliwiają załatwienie sprawy u notariusza – przykładową przyczyną może być zanegowanie testamentu przez któregokolwiek spadkobiercę, np. ważności lub autentyczności ostatniej woli zmarłego. Obowiązujące przepisy nie zawierają ram czasowych na złożenie takiego wniosku, dlatego też nastąpić może kilka lat po zgonie spadkodawcy.

Sąd może wydać orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, aczkolwiek wymaga to wcześniejszego złożenia stosownych oświadczeń – odrzucenia albo przyjęcia schedy – przez wszystkich spadkobierców.

Stwierdzenie nabycia spadku – w jakich sytuacjach może się przydać?

Uzyskanie statusu spadkobiercy jest wymagane w niektórych przypadkach związanych z zarządzaniem mieniem, np. wtedy, gdy odziedziczoną nieruchomość spadkobierca zechciałby na swój wniosek wpisać do księgi wieczystej. Przepisy zakładają obowiązek ujawnienia praw do nieruchomości przez właściciela – zaniechanie tej czynności powiązane jest z ewentualnym wymierzeniem grzywny. Rzeczony dokument, który potwierdza następstwo prawne po spadkodawcy jest przydatny również w sytuacjach, kiedy to spadkobierca zechciałby m.in. sprzedać nieruchomość, bądź też dochodzić swoich roszczeń wobec dłużników spadkodawcy. Porady prawne i pomoc adwokata znacząco ułatwią orientację w kolejnych procedurach związanych z dziedziczeniem, a szczególnie pożądane są w trudnych i skomplikowanych przypadkach.

Więcej na temat spadków dowiesz się na stronie Adwokatów: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – komu przysługuje prawo do jego złożenia?

Kodeks Cywilny określa, iż stwierdzenie przez sąd nabycia spadku przez spadkobiercę odbywa się na wniosek osoby, która posiada w tym interes prawny. W świetle przepisów uprawnienie to przysługuje zatem:

 • spadkobiercom
 • następcom prawnym spadkobierców
 • wykonawcy testamentu
 • uprawnionym do zachowku
 • wierzycielom spadkodawcy lub spadkobiercy
 • zapisobiercom

Złożenie wniosku następuje w sądzie rejonowym – właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Jeśli adresu spadkodawcy nie można ustalić, wówczas właściwym sądem jest ten, w którym – w całości lub w części – znajduje się majątek spadkowy.

Szkolenia podatkowe, czy warto?

Szkolenia podatkowe obejmują swoim zakresem bardzo szeroką tematykę. To właśnie dzięki nim można przygotować swoich pracowników do rzetelnego wykonywania poszczególnych działań w kategorii podatków. Szkolenia związane są z różnorodnymi zagadnieniami, m.in. z restrukturyzacją podatkową, cenami transferowymi, podatkiem VAT oraz CIT. Każdy będzie mógł dowiedzieć się o najważniejszych dla siebie elementach wielu ciekawych rzeczy, które potem wykorzystuje się w praktycznym zastosowaniu. Skorzysta na tym głównie księgowy, odpowiadający za przygotowywanie dokumentacji podatkowej w wielkich przedsiębiorstwach, ale też małych firmach. Wiedza z zakresu podatków przydaje się w każdej firmie. Szkolenia obejmują również wszelkie zmiany podatkowe w porównaniu z ubiegłymi latami. W związku z tym uczestnicy będą mogli zapoznać się ze wszystkimi nowościami, nic ich nie ominie.

Szkolenia w wersji online

Szkolenia podatkowe Warszawa dzielą się na kilka odmian. Jedną z najbardziej popularnych są szkolenia z podatków online. Nie wymaga to od uczestników szkoleń stawiania się w przepełnionych salach dydaktycznych. Szkolenie odbywa się w ciszy oraz spokoju, wystarczy posiadać stałe połączenie z siecią internetową i stawić się na danej platformie w wyznaczonym terminie. Osoby prowadzące szkolenia online będą w stanie przekazać zainteresowanym wiedzę na temat podatków od nieruchomości, faktur VAT, czy też podatków u źródeł. Wszelkie kwestie oraz zadania przekazywane są na platformie internetowej. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://akademialtca.pl/

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu podatków

Podatki online to propozycja skierowana do osób, które na co dzień mają styczność nie tylko z podatkami, ale również ogólnie pojętą księgowością. Jeśli ktoś nie jest obeznany ze zmianami podatkowymi, powinien jak najszybciej przystąpić do takiego szkolenia, aby mieć pewność, że wszystkie rozliczenia oraz deklaracje wypełniane są w sposób poprawny. Zdobytą na szkoleniach wiedzę można wykorzystywać w praktyce. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, polegających nie tylko na teoretycznych zagadnieniach, ale też na urzeczywistnieniu przekazywanej wiedzy. Dzięki temu nie będzie problemów z przeprowadzeniem:

 • optymalizacji podatkowej,
 • planowania podatkowego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także ceny transferowe szkolenie, dzięki któremu uczestnicy mogą dowiedzieć się wszystkiego, co związane z cenami transferowymi, również po wprowadzonych zmianach.

Bezproblemowe prowadzenie księgowości

Każda osoba, która przystąpi do szkoleń podatkowych na pewno wyciągnie z nich bardzo szeroką wiedzę oraz nowe umiejętności. W ten sposób można bezproblemowo prowadzić księgowość nie tylko w swojej działalności gospodarczej, ale również będąc zatrudnionym u innych osób. Nie będzie żadnych kłopotów z odpowiednim fakturowaniem, rozliczaniem dokumentów oraz ewentualnym korygowaniem transakcji krajowych. Wszystkie te zagadnienia zostaną wyczerpująco wyjaśnione uczestnikom szkolenia. W ten sposób zadba się o firmową rachunkowość, księgowość oraz obsługę kadrowo-płacową.